Publikacje- do pobrania

Zasady działalności nadzorczej:

Tytuł:Obowiązuje od:
ZASADY DZIAŁALNOŚCI NADZORCZEJ - luty 202207.02.2022

Przepisy klasyfikacji i budowy

Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich (MOR)

Common Structural Rules (CSR)

Tytuł:Obowiązuje od:
Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers - January 202401.07.2024

Przepisy klasyfikacji i budowy gazowców morskich (GAZ)

Tytuł:Obowiązuje od:
Rules for the Classification and Construction of Sea-going Gas Tankers - Temporary Rules01.07.2024

Przepisy klasyfikacji i budowy małych statków morskich (MAL)

Tytuł:Obowiązuje od:
Część I, Zasady klasyfikacji - lipiec 202401.07.2024
Część II, Kadłub - lipiec 202301.07.2023
Część III, Wyposażenie kadłubowe - lipiec 202301.07.2023
Część IV, Stateczność i wolna burta - lipiec 202301.07.2023
Część V, Ochrona przeciwpożarowa - lipiec 202301.07.2023
Część VI, Urządzenia maszynowe i instalacje rurociągów - lipiec 202301.07.2023
Część VII, Instalacje elektryczne i systemy sterowania - lipiec 202301.07.2023

Przepisy klasyfikacji i budowy morskich jednostek szybkich (HSC)

Przepisy klasyfikacji i budowy statków śródlądowych (SRL)

Tytuł:Obowiązuje od:
Część I, Zasady klasyfikacji - listopad 202230.11.2022
Część II, Kadłub - lipiec 201901.07.2019
Część III, Wyposażenie kadłubowe - lipiec 201901.07.2019
Część IV, Stateczność i wolna burta - lipiec 201901.07.2019
Część V, Ochrona przeciwpożarowa - lipiec 2022 01.07.2022
Część VI, Urządzenia maszynowe i instalacje rurociągów - lipiec 2019 01.07.2019
Część VII, Urządzenia elektryczne i automatyka - lipiec 2019 01.07.2019

Przepisy klasyfikacji i budowy stacjonarnych obiektów pływających (SOP)

Tytuł:Obowiązuje od:
Przepisy klasyfikacji i budowy stacjonarnych obiektów pływających - 202001.10.2020

Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi mieszkalnych (HSB)

Tytuł:Obowiązuje od:
Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi mieszkalnych - 202101.10.2021

Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich (JAC)

Tytuł:Obowiązuje od:
Część I, Zasady klasyfikacji - lipiec 202001.07.2020
Część II, Kadłub - 199615.10.1998
Część III, Wyposażenie i stateczność - 199601.12.2013
Część IV, Urządzenia maszynowe - 201301.12.2013
Część V, Urządzenia elektryczne - styczeń 202101.01.2021
Część VI, Materiały - 201201.02.2012
Część VII, Osprzęt żaglowy - 199901.12.2012

Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi motorowych (MOT)

Tytuł:Obowiązuje od:
Część I, Zasady klasyfikacji - lipiec 202001.07.2020
Część II, Kadłub - 199615.10.1998
Część III, Wyposażenie i stateczność - maj, 201401.05.2014
Część IV, Urządzenia maszynowe - 201301.12.2013
Część V, Urządzenia elektryczne - styczeń 202101.01.2021
Część VI, Materiały - 201201.02.2012

Przepisy klasyfikacji i budowy doków pływających (DOK)

Tytuł:Obowiązuje od:
Część I, Zasady klasyfikacji - luty 201701.02.2017
Część II, Kadłub i wyposażenie kadłubowe - Styczeń 2023701.01.2023
Część III, Stateczność i wolna burta - Styczeń 202301.01.2023
Część IV, Ochrona przeciwpożarowa - 200916.07.2009
Część V, Urządzenia maszynowe - Styczeń 202301.01.2023
Część VI, Urządzenia elektryczne - 200601.08.2006
Część VII, Urządzenia dźwignicowe - 200601.08.2006

Przepisy klasyfikacji i budowy urządzeń i systemów techniki podwodnej instalowanych na statkach oraz innych obiektach (ZAN)

Tytuł:Obowiązuje od:
Przepisy klasyfikacji i budowy urządzeń i systemów techniki podwodnej instalowanych na statkach oraz innych obiektach23.12.2020

Przepisy klasyfikacji i budowy morskich mobilnych jednostek wiertniczych (MODU)

Tytuł:Obowiązuje od:
Część I, Zasady klasyfikacji - lipiec 202415.07.2024
Część II, Konstrukcja, wytrzymałość i materiały - lipiec 202415.07.2024
Część III, Niezatapialność, stateczność i wolna burta - lipiec 202415.07.2024
Część IV, Instalacje maszynowe - lipiec 202415.07.2024
Część V, Bezpieczeństwo pożarowe - lipiec 202415.07.2024
Część VI, Instalacje elektryczne - lipiec 202415.07.2024
Część VII, Lądowisko dla śmigłowców - lipiec 202415.07.2024

Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW)

Przepisy dot. kontenerów

Tytuł:Obowiązuje od:
Przepisy budowy kontenerów - lipiec, 2014 (BKO)01.07.2014
Przepisy nadzoru kontenerów w eksploatacji - Rules for the Inspection of Freight Containers in Service - 2012 (NKO)01.08.2012

Publikacje (P) Przepisowe

Tytuł:Obowiązuje od:
2/P Alternatywne systemy nadzoru urządzeń maszynowych - lipiec 202001.07.2020
4/P Nadzór i certyfikacja produkcji silników spalinowych oraz ich komponentów - lipiec 202401.07.2024
5/P Wymagania dla turbosprężarek - lipiec 2024 01.07.2024
6/P Stateczność - grudzień 201115.12.2011
7/P Naprawy śrub napędowych ze stopów miedzi – Repair of Cast Copper Alloy Propellers - lipiec 202101.07.2021
8/P Obliczanie wałów korbowych silników wysokoprężnych - lipiec 202401.07.2024
9/P Requirements for Computer Based Systems - July 201701.07.2017
10/P Safety Requirements for Sea-going Fishing Vessels - September 202305.09.2023
11/P Próby środowiskowe wyposażenia statków - lipiec 202401.07.2024
12/P Wymagania bezpieczeństwa dla statków morskich przewożących personel przemysłowy - lipiec 202401.07.2024
14/P Zasady uznawania programów komputerowych - styczeń 202101.01.2021
15/P Tablice obciążalności prądowej kabli, przewodów i szyn dla wyposażenia okrętowego - Current Rating Tables for Cables, Wires and Bus-bars in Marine Installations - 199306.01.1994
16/P Środki kontroli obciążenia statku - Loading Guidance Information - styczeń 202201.01.2022
17/P Analiza strefowej wytrzymałości konstrukcji kadłuba statku ro-ro - kwiecień 202101.04.2021
18/P Analiza strefowej wytrzymałości kadłuba masowca - 199501.03.2010
19/P Analiza strefowej wytrzymałości kadłuba zbiornikowca - listopad 201025.11.2010
20/P Wzmocnienia burt statków rybackich cumujących w morzu - 199501.06.1996
21/P Próby konstrukcji kadłubów okrętowych - styczeń 202401.01.2024
23/P Prefabrykacja rurociągów - 200401.08.2004
24/P Analiza wytrzymałości kadłuba kontenerowca - 1997 01.10.1997
25/P Wymagania techniczne dla okrętowych układów energoelektronicznych - 200631.05.2006
27/P Zasady przeprowadzania prób manewrowości statków śródlądowych i zestawów pchanych - 201031.05.2010
28/P Próby silników spalinowych - lipiec 202401.07.2024
29/P Obliczanie i ocena stateczności statków żaglowych o długości nie mniejszej niż 24 m - Stability Calculation and Evaluation for Sailing Ships Not Less than 24 m in Length - 201315.07.2013
30/P Zasady certyfikowania spawaczy - styczeń 202101.01.2021
32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia i mocowania ładunków na statkach morskich - styczeń 202301.01.2023
33/P Zamknięcia rurociągów odpowietrzających - lipiec 202201.07.2022
34/P Kontrola połączeń spawanych pod wodą - 199501.02.1996
35/P Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku - styczeń 202201.01.2022
36/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych - lipiec 202401.07.2024
39/P Przeglądy kadłuba masowców - lipiec 202401.07.2024
40/P Materiały i wyroby niemetalowe - 200726.02.2007
41/P Znaki dotyczące środków ratunkowych i dróg ewakuacji dla statków pasażerskich. Wytyczne do instrukcji bezpieczeństwa dla pasażerów - lipiec 201801.07.2018
42/P Próby wirujących maszyn elektrycznych - styczeń 202201.01.2022
44/P Urządzenie do przyjęcia pilota na statek - styczeń 201701.01.2017
45/P Analiza wytrzymałości zmęczeniowej stalowego kadłuba statku - sierpień 202201.08.2022
46/P Przeglądy kadłuba chemikaliowców - lipiec 202401.07.2024
49/P Requirements Concerning Mobile Offshore Drilling Units - January 202401.01.2024
51/P Zasady uznawania firm serwisowych - lipiec 202301.07.2023
52/P Przegląd części podwodnej ruchomych jednostek górnictwa morskiego bez ich dokowania - 200101.06.2001
53/P Okrętowe rurociągi z tworzyw sztucznych - lipiec 202301.07.2023
54/P Alternatywne systemy nadzoru kadłuba - lipiec 201601.07.2016
55/P Nadzór nad systemami ochrony przed korozją i systemami przeciwporostowymi - styczeń 202301.01.2023
56/P Zasady uznawania laboratoriów - lipiec 202001.07.2020
57/P Uznawanie typu złączy mechanicznych - lipiec 202201.07.2022
58/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie - lipiec 202401.07.2024
62/P Przeglądy kadłuba drobnicowców - lipiec 202419.07.2024
63/P Kryteria wymiany wręgów i węzłówek masowców i roporudomasowców z burtą pojedynczą - 200801.07.2008
64/P Przeglądy kadłuba masowców o podwójnych burtach - lipiec 202401.07.2024
66/P Zastosowanie na statkach programów komputerowych do obliczeń stateczności - lipiec 202101.07.2021
68/P Procedura prób dla uznania typu zaworów eksplozyjnych - Type Testing Procedure for Crankcase Explosion Relief Valves - lipiec 202201.07.2022
69/P Okrętowe silniki spalinowe. Kontrola emisji tlenków azotu - październik 202001.10.2020
70/P Badania nieniszczące odkuwek stalowych stosowanych na elementy kadłuba i urządzeń maszynowych - Non-destructive Testing of Hull and Machinery Steel Forgings - styczeń 202201.01.2022
71/P Badania nieniszczące odlewów stalowych stosowanych na elementy kadłuba - styczeń 202201.01.2022
72/P Wymagania bezpieczeństwa dla statków wykorzystujących gazy o niskiej temperaturze zapłonu jako paliwo - lipiec 202401.07.2024
74/P Zasady kwalifikowania technologii spawania - marzec 201801.03.2018
75/P Próby środowiskowe wyposażenia okrętów wojennych – 200615.01.2006
76/P Stateczność, niezatapialność i wolna burta statków pasażerskich uprawiających żeglugę krajową – styczeń 202001.01.2020
77/P Zalecenia dotyczące rejestratora danych z podróży - lipiec 201901.07.2019
78/P Wytyczne dotyczące systemów oczyszczania spalin z SOX - styczeń 202301.01.2023
79/P Próby typu wyrobu urządzeń do wykrywania i sygnalizacji mgły olejowej w skrzyniach korbowych - lipiec 201601.07.2016
80/P Badania nieniszczące - lipiec 202101.07.2021
81/P Przeglądy kadłuba w czasie budowy statku - lipiec 202101.07.2021
83/P Zalecenia do metodyki oceny układów przelewowych balastu - Recommendation on a Standard Method for Evaluating Cross-Flooding Arrangements - 201201.05.2012
84/P Requirements concerning the construction and strength of the hull and hull equipment of sea-going bulk carriers of 90m in length and above - 200925.05.2009
Amendments No. 1/201001.07.2010
Amendments No. 2/201201.07.2012
85/P Requirements Concerning the Construction and Strength of the Hull and Hull Equipment of Sea-going, Double Hull Oil Tankers of 150 m in Length and above - 201031.08.2010
Amendments No. 1/201206.02.2012
Amendments No. 2/201201.08.2012
86/P Objaśnienia do wymagań Konwencji SOLAS oraz Dyrektywy 2003/25/WE, dotyczących stateczności i niezatapialności - styczeń 202001.01.2020
87/P Application of the Performance Standard for Protective Coatings (PSPC) under Requirements Concerning the Construction and Strength of the Hull and Hull Equipment of Sea-going Bulk Carriers of 90 m in Length and Above - 201201.01.2014
89/P Wytyczne dotyczące projektowania, wykonywania i przeprowadzania prób typu stałych instalacji gaśniczych stosowanych na statkach - lipiec 202301.07.2023
90/P Bezpieczny powrót do portu oraz uporządkowana ewakuacja i opuszczanie statku - lipiec 202201.07.2022
91/P Śródlądowe żaglowe statki pasażerskie - maj 201026.05.2010
92/P Specific Requirements for Inland Waterways High-Speed Vessels - maj 201026.05.2010
93/P Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników wysokoprężnych statków śródlądowych - lipiec 201901.07.2019
94/P Niezatapialność i stateczność awaryjna nowych zbiornikowców olejowych, chemikaliowców i gazowców - styczeń 202201.01.2022
95/P Wymagania dotyczące przeglądów furt i wrót wewnętrznych na statkach ro-ro - 201201.01.2012
96/P Offshore Mooring Chain - lipiec 202415.07.2024
97/P Transfer of Class and Adding, Maintaining or Withdrawing Double or Dual Class - kwiecień 202404.04.2024
98/P Wytyczne dotyczące wymagań dla okrętowych silników wysokopręż-nych wyposażonych w system oczyszczania gazów spalinowych z NOx za pomocą selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) - styczeń 202401.01.2024
99/P Zasady wykonywania przeglądów łańcuchów do cumowania ruchomych platform wiertniczych w eksploatacji - Guidelines for the Survey of Offshore Mooring Chain Cable in Use - styczeń 202101.01.2021
100/P Wymagania bezpieczeństwa dla morskich statków pasażerskich i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę krajową - maj 202315.05.2023
101/P Jachty komercyjne 12+ - 201325.04.2013
102/P EU RO Mutual Recognition of Type Approval – May 202319.05.2023
103/P Wytyczne dotyczące efektywności energetycznej statków – styczeń 202401.01.2024
104/P Kryteria stateczności dla łodzi rybackich z rozszerzonym rejonem żeglugi – 201401.05.2014
105/P Jednostki morskie. Stacjonarne jednostki i urządzenia górnictwa morskiego. Przepisy budowy i nadzoru – sierpień 201810.08.2018
106/P Przepisy ekologicznego znaku klasy – styczeń 201701.01.2017
107/P Shipbuilding and Repair Quality Standards – July 202201.07.2022
108/P Egzaminowanie i certyfikacja personelu spawającego i zgrzewającego tworzywa sztuczne – lipiec 201901.07.2019
109/P Coating Maintenance and Repairs for Ballast Tanks and Combined Cargo/Ballast Tanks on Tankers – February 201701.02.2017
110/P Wentylacja pomieszczeń ładunkowych ro-ro oraz system kontroli i zarządzania jakością powietrza – lipiec 202415.07.2024
111/P Przeglądy okresowe wałów śrubowych – styczeń 201701.01.2017
112/P Kontenery morskie – 201601.01.2016
113/P Zawiesia linowe i łańcuchowe – 201611.04.2016
114/P Longitudinal Strength Standard for Container Ships – July 201701.07.2017
115/P Alternative Certification Scheme for Classification of Ship Machinery Equipment and Materials – 201601.07.2016
116/P Wytyczne dotyczące bunkrowania LNG – marzec 201701.03.2017
118/P Wymagania dotyczące statków pasażerskich zbudowanych z kompozytów polimerowych, eksploatowanych w żegludze krajowej – 201801.01.2018
119/P Przeglądy okresowe instalacji paliwowych na statkach innych niż gazowce, używających gazu lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu – January 201901.01.2019
120/P Wymagania dla statków i jednostek z systemami pozycjonowania dynamicznego (DP) – lipiec 201901.07.2019
121/P Stosowanie LNG jako paliwa na statkach śródlądowych – listopad 202230.11.2022
122/P Requirements for Baltic Ice Class and Polar Class for Ships under PRS Supervision – lipiec 202401.07.2024
123/P Bezpieczne wejście do przestrzeni zamkniętych – styczeń 202401.01.2024
124/P Normatywy wykonania systemów wykrywania poziomu wody stosowanych na statkach – styczeń 202401.01.2024
125/P Ship’s Cyber Security – lipiec 202401.07.2024
130/P Morskie farmy wiatrowe – sierpień 202116.08.2021

Publikacje (I) Informacyjne

Tytuł:Obowiązuje od:
2/I Zapobieganie drganiom na statkach - 200423.11.2004
3/I Wymagania dla podkładek fundamentowych z tworzyw sztucznych - 198101.01.1981
4/I Obsługa i przegląd pokryw lukowych na statkach przewożących ładunki suche - wytyczne dla armatorów - Care and Survey of Hatch Covers of Dry Cargo Ships - Guidance to Owners - styczeń 201501.01.2015
5/I Wytyczne do przeprowadzania okresowych przeglądów klasyfikacyjnych elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych na statkach w eksploatacji innych niż tankowce i oraz na tankowcach - lipiec 201601.07.2016
8/I Ochrona statków od wyładowań atmosferycznych - 198401.01.1984
9/I Materiały elektroizolacyjne - 200722.03.2007
10/I Wytyczne oceny stanu lin stalowych w urządzeniach dźwignicowych - styczeń 202221.01.2022
11/I Bezpieczne wykorzystanie wodoru jako paliwa w komercyjnych zastosowaniach przemysło-wych - czerwiec 202130.06.2021
12/I Guidelines for the Identification of Vibration Issues and Recommended Remedial Measures on Ships - March 202131.03.2021
14/I Zasady uznawania stacji badań oraz zakładów remontu i konserwacji - Principles of Recognition of Testing Stations and Maintenance Shops - 200220.11.2001
16/I Standardy budowy i naprawy statków - marzec 2022 (publikacja została zastąpiona Publikacją 107/P)01.07.2022
17/I Nadzory przemysłowe na podstawie uznanego systemu planowego utrzymania urządzeń - 200111.01.2001
18/I Wytyczne prowadzenia badań nieniszczących podwodnej części ruchomych jednostek górnictwa morskiego - 200103.04.2001
19/I Metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa żeglugi (FSA) - 200212.02.2002
20/I Interpretations of the International Convention on Load Lines, 1966 - July 202301.07.2023
21/I Wpływ zbiorników stabilizacyjnych ze swobodnymi powierzchniami cieczy na amplitudę kolysania statku - 200310.03.2003
22/I Metoda obliczania i oceny stateczności statku na fali nadążającej - 200310.03.2003
23/I Program oceny stanu technicznego (CAS) zbiornikowców olejowych o pojedynczym kadłubie - 201327.06.2013
24/I Materiały i technologie specjalne dla okrętów wojennych - 200614.04.2006
25/I Expanatory Notes to the Standards for Ship Manoeuvrability - 200804.07.2008
27/I Wytyczne dotyczące zatwierdzania/akceptacji alternatywnych środków dostępu - lipiec 201901.07.2019
29/I Wytyczne dotyczące przeglądów okresowych instalacji i urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej na statkach - maj 202401.05.2024
30/I Wytyczne dotyczące projektowania okrętów wojennych - wrzesień 202228.09.2022
31/I Regulations for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships - 201226.11.2012
32/I Wytyczne dla programów pilotażowych dotyczących wydłużonego okresu pomiędzy przeglądami na doku (EDD) - grudzień 201801.12.2018
33/I Recykling statków - marzec 201715.03.2017
34/I Condition Assessment Programme - 201530.10.2015
35/I Wave loads on Ships - July 201801.07.2018
36/I Recommendation for Assessing Design Instances Based on Application of Alternative Methods in the Hull Structural Design of CSR Ships - May 202223.05.2022
37/I Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków wykorzystujących instalacje energetyczne ogniw paliwowych - maj 202223.05.2022
38/I Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków wykorzystujących alkohol metylowy lub etylowy jako paliwo - sierpień 202208.08.2022
39/I Wytyczne dotyczące bezpiecznego przewozu pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (AFV) na statkach ro-ro oraz ładowania pojazdów elektrycznych na pokładzie07.10.2022

Rejestry: statków, jachtów, łodzi

Tytuł:
Rejestr statków morskich - 2024
Rejestr statków śródlądowych - 2023
Rejestr jachtów morskich - 2020
Rejestr łodzi motorowych - 2020
Skip to content