Morskie Farmy Wiatrowe

PRS w obszarze Morskich Farm Wiatrowych

Jesteśmy wysoko wyspecjalizowanym podmiotem branży offshore. Posiadamy bogate doświadczenie oraz doskonale przygotowaną kadrę do realizacji następujących zadań w obszarze Morskich Farm Wiatrowych:

  • Certyfikacja organizacji, procesów, ludzi i wyrobów obecnych w łańcuchu wartości dla Morskich Farm Wiatrowych,
  • Niezależne wsparcie techniczne,
  • Doradztwo w zakresie zarządzania kapitałem,
  • Niezależny nadzór strony trzeciej,
  • Nadzór inwestorski,
  •  Udział w projektach badawczo-rozwojowych,
  • Wsparcie w zakresie zrozumienia i interpretacji prawa budowlanego oraz zapisów Publikacji 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe.

Znaczenie morskiej energetyki wiatrowej

Morska energetyka wiatrowa to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów Odnawialnych Źródeł Energii w Europie. Projekty Morskich Farm Wiatrowych cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, sektor ten według ekspertów osiągnie globalną wartość ponad 16 mld dolarów w 2024 roku (analiza Global Market Insights). Także w Polsce można zaobserwować rosnące inwestycje w tym obszarze. Obecnie na polskim rynku działa kilkadziesiąt wyspecjalizowanych firm, obecnych w każdej części łańcucha wartości morskiej energetyki wiatrowej. Według raportów międzynarodowych firm doradczych, realizacja projektów w Polsce może zapewnić ponad 75 tys. miejsc pracy i około 60 mld zł dodatkowego PKB.

Morskie Farmy Wiatrowe w Polsce

Polska dostrzega potrzebę stopniowego zwiększania naszego potencjału w zakresie OZE – w tym także na obszarach morskich. W świetle projektu polityki energetycznej Polski do 2040 roku w wyłącznej strefie ekonomicznej mają powstać Morskie Farmy Wiatrowe, generujące ponad 10 GW mocy. Realizacja tych projektów jest ogromną szansą dla polskiego przemysłu, bowiem wpłynie m.in. na zwiększenie zapotrzebowania na materiały hutnicze oraz jednostki pływające niezbędne w procesie budowy, a także eksploatacji farm. Budowa MFW z pewnością przyczyni się także do wzrostu produkcji w wysoko zaawansowanym przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. PRS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz realizując misję zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego, zaangażował się w przygotowanie stosownych wymagań technicznych dotyczących Morskich Farm Wiatrowych stworzył publikację PRS 130/P.

Publikacja PRS 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe

Publikacja nr 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe obejmuje swoim zakresem cały cykl życia MFW – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i utylizacji. Publikacja jest adresowana do inwestorów, wykonawców, producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, a także dostawców usług na rzecz MFW. Rada Techniczna PRS, będąca ciałem doradczym, w skład której wchodzą przedstawiciele niezależnych od PRS instytucji (naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw branżowych), pozytywnie zaopiniowała opracowanie. Chcąc udoskonalać naszą publikację 130/P prowadzimy konsultacje w zakresie jej treści – wszelkie uwagi i opinie prosimy kierować na adres email dp@prs.pl.

Program certyfikacji wyrobów dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej – PCW-03-MFW

Certyfikacja to kluczowy proces pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności na każdym etapie rozwoju projektu. Pozwala zapewnić wymagania stawiane przez inwestorów, banki i instytucje finansujące projekty MFW.

Bezpośrednie korzyści wynikające z certyfikacji to:

 • Integralność, bezpieczeństwo i wysoka jakość certyfikowanych wyrobów,
 • Potwierdzona zgodność z międzynarodowymi standardami,
 • Nadzór techniczny w projekcie,
 • Zabezpieczenie dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • Oszczędność i redukcja kosztów poprzez identyfikację i ograniczenie ryzyka.

Eksperci PRS S.A. zapewniają prowadzenie procesów certyfikacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów, poprzez ścisłą współpracę z klientem.

W ramach Programu certyfikacji dla sektora morskich farm wiatrowych PCW-03-MFW oferujemy usługi certyfikacji dla następujących grup wyrobów:

 • Komponenty i systemy turbiny wiatrowej
 • Turbiny wiatrowe i prototypy turbin wiatrowych
 • Konstrukcje wsporcze
 • Urządzenia służące do instalacji i obsługi morskich farm wiatrowych

W oparciu o dedykowane standardy techniczne prowadzimy następujące procesy certyfikacji:

 1. Proces certyfikacji typu turbiny wiatrowej
 2. Proces certyfikacji prototypu turbiny wiatrowej
 3. Proces certyfikacji komponentu turbiny wiatrowej
 4. Proces certyfikacji typu konstrukcji wsporczej
 5. Proces certyfikacji urządzeń służących do instalacji i obsługi MFW

Pomyślnie zakończone procesy certyfikacji kończą się wydaniem odpowiedniego certyfikatu. Certyfikaty objęte niniejszym programem potwierdzają, że wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z założeniami projektowymi, wymaganiami odpowiednich norm i dedykowanych standardów oraz przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.

Więcej informacji na temat naszej oferty certyfikacji znajduje się w dokumencie Program certyfikacji wyrobów z sektora morskiej energetyki wiatrowej – Informator dla klienta.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.

Pion Nadzorów Przemysłowych
Inspektorat Offshore
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
email: dp@prs.pl

Program certyfikacji wyrobów dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej

Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287

email: dc@prs.pl

Skip to content