Kontakt

Formularz kontaktowy


Kontakt

Adres E-mail

mailbox@prs.pl

REGON/Industry Identification Number: 000144992
NIP: 584-030-44-72 / VAT: PL 584-030-44-72
KRS: 0000019880

Konta bankowe/Bank accounts:
PLN: BIGBPLPW; PL61 1160 2202 0000 0000 6189 6958
EUR: BIGBPLPW; PL20 1160 2202 0000 0003 1549 9928
USD: BIGBPLPW; PL86 1160 2202 0000 0003 1550 0777
GBP: BIGBPLPW; PL63 1160 2202 0000 0003 1550 1385
CNY: BIGBPLPW; PL23 1160 2202 0000 0004 7073 3339

Ankiety

Będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu na wypełnienie naszej ankiety pozwalającej poznać Państwa opinie na temat naszych usług.

Kontakt

Zarząd / Biuro Zarządu
+48 58 34 11 764
mailbox@prs.pl
Dział Informatyki

ai@prs.pl
Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy
+48 501 964 831
bhp@prs.pl
Sekretarz Rady Technicznej
+48 58 75 11 248
bt@prs.pl
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
+48 58 75 11 335
ap@prs.pl
Pion Okrętowy
+48 58 75 11 104
do@prs.pl
 
Biuro Handlowe
+48 58 75 11 358
oh@prs.pl
 • Przygotowanie umów, ofert dotyczących klasyfikacji i nadzorów nad statkami
Biuro Współpracy Zewnętrznej
+48 58 75 11 112
oz@prs.pl
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi (EMSA, IACS), administracjami morskimi i towarzystwami klasyfikacyjnymi
 • Uzyskiwanie upoważnień rządowych
Ośrodek ds. IMO
+48 58 75 11 226
imo@prs.pl
 • Polskie uczestnictwo w IMO
 • Informacje o pracach IMO
 • Współpraca z ramienia PRS
Inspektorat Szkoleń
+48 58 75 11 120
oi@prs.pl
 • Szkolenia inspektorskie i specjalistyczne dla pracowników
 • Monitorowanie kompetencji pracowników
Służba Nadzoru Statków
+48 58 75 11 112
ok@prs.pl
 • Nadzór i Koordynacja Podległymi Komórkami i Komórkami Terenowymi
Inspektorat Nadzoru Statków Morskich
+48 58 75 11 148
kn@prs.pl
 • Nadawanie, zawieszanie, odnawianie klasy statków morskich
 • Wydawanie certyfikatów konwencyjnych
 • Opracowanie przepisów dot. Klasyfikacji statków
Biuro ds. Morskich Systemów Zarządzania
+48 58 75 11 188
kz@prs.pl
 • Audity i certyfikacja ISM, ISPS I MLC
 • Szkolenia ISM, ISPS MLC
 • Zarządzanie auditorami ISM, ISPS i inspektorami MLC
Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych Jachtów i Łodzi
+48 58 75 11 237
ki@prs.pl
 • Opracowywanie przepisów dot. Statków śródlądowych, łodzi motorowych i doków pływających
 • Nadawanie klasy dla statków śródlądowych, jachtów i łodzi
Inspektorat Rejestru Statków
+48 58 75 11 111
kr@prs.pl
 • Prowadzenie rejestru statków morskich i śródlądowych, jachtów morskich, łodzi motorowych
 • Dystrybucja dokumentów wystawionych dla statków
Archiwum
+48 58 75 11 157
kra@prs.pl
 • Nadawanie numerów rejestru statkom, dokom, jachtom, łodziom, urządzeniom
Koordynator ds. PSC
+48 58 75 11 188
kp@prs.pl
 • Monitorowanie statków pod kątem inspekcji PSC
 • Działania związane z zatrzymaniem statków przez PSC
 • Współpraca z instytucjami PSC
Służba Techniczna
+48 58 75 11 207
ot@prs.pl
 • Przygotowywanie przepisów klasyfikacji i budowy statków i obiektów pływających oraz przepisów poza klasyfikacyjnych
 • Uznawanie firm
Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny
+48 58 75 11 220
tk@prs.pl
 • Przygotowywanie przepisów klasyfikacji i budowy statków i obiektów pływających oraz przepisów poza klasyfikacyjnych
 • Rozpatrywanie dokumentacji technicznej dla konstrukcji i wyposażenia kadłubowego
 • Wystawianie świadectw zgodności dot. kadłuba i procesów technologicznych
 • Uznawanie wyrobów, zakładów, laboratoriów, firm serwisowych
Biuro Pomiarowe
+48 58 75 11 205
tkp@prs.pl
 • Pomierzanie statków, jachtów i łodzi morskich
 • Opracowywanie wymagań dot. pomierzania
Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
+48 58 75 11 227
tm@prs.pl
 • Rozpatrywanie dokumentacji technicznej dla maszyn i wyposażenia statków
 • Uznawanie wyrobów, zakładów, laboratoriów, firm serwisowych
Służba Nadzoru Okrętów Wojennych
+48 58 75 11 136
ow@prs.pl
 • Koordynacja nadzorów nad okrętami wojennymi
 • Współpraca z MON i przemysłem stoczniowym w obszarze okrętów wojennych
 • Nadzór nad współpracą z towarzystwami klasyfikacji okrętów
Inspektorat Nadzoru Okrętów Wojennych
+48 58 75 11 117
wn@prs.pl
 • Ekspertyzy i certyfikacja elementów wyposażenia okrętów wojennych
 • Współpraca z MON i międzynarodowymi instytucjami obszarze okrętów wojennych
 • Opracowywanie zasad klasyfikacji okrętów wojennych
Sekretariat Pionu Nadzorów Przemysłowych
+48 58 75 11 137
dp@prs.pl
Pion Certyfikacji
+48 58 75 11 273
dc@prs.pl
Sekretariat Pionu Certyfikacji
+48 58 75 11 273
dc@prs.pl
 • Obsługa sekretarsko-administracyjna pionu
Przedstawiciel Dyrektora Pionu Certyfikacji
+48 58 75 11 273
dc@prs.pl
 • Nadzór nad systemami zarządzania pionu
 • Nadzór nad akredytacjami PCA
Biuro Rozwoju Certyfikacji
+48 58 75 11 273
cr@prs.pl
 • Przygotowywanie ofert
 • Rozwijanie nowych usług certyfikacji
Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania
+48 58 75 11 273
dc@prs.pl
 • Planowanie i realizacja auditów systemów zarządzania
 • Opracowywanie i nadzór nad programami certyfikacji
Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób
+48 58 75 11 273
dc@prs.pl
 • Realizacja procesów certyfikacji i oceny zgodności wyrobów
 • Uznawanie laboratoriów na potrzeby certyfikacji wyrobów
Laboratorium Badawcze
+48 58 75 11 273
dc@prs.pl
 • Badania materiałów i wyrobów na zgodność z odpowiednimi normami
 • Ekspertyzy techniczne
 • Nadzór nad kompetencjami ekspertów w zakresie działań laboratorium
Pion Naukowo-Badawczy
+48 58 75 11 248
dr@prs.pl
 
Sekretariat Pionu Naukowo-Badawczego
+48 58 75 11 160
rs@prs.pl
 • Obsługa sekretarsko-administracyjna pionu
Inspektorat Naukowo-Badawczy
+48 58 75 11 248
rb@prs.pl
 • Prowadzenie badań naukowych
 • Opracowywanie programów obliczeniowych
 • Specjalistyczne doradztwo techniczne
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi
Inspektorat Rozwoju Przepisów
+48 58 75 11 109
rp@prs.pl
 • Opracowywanie i nowelizacja przepisów i publikacji PRS
 • Tłumaczenie dokumentów PRS
Skip to content