Laboratorium w PRS

Laboratorium Badawcze PRS

Laboratorium Badawcze PRS S.A. z siedzibą główną w Gdańsku świadczy usługi w zakresie badań odporności ogniowej konstrukcji okrętowych, które są objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1431. Laboratorium Badawcze PRS S.A. objęte systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wykonuje badania wyrobów takich jak okna, drzwi czy grodzie, będących przedmiotem Dyrektywy w sprawie wyposażenia morskiego – 2014/90/UE.

Z dniem 16 stycznia 2018 r. Laboratorium Badawcze PRS zostało umieszczone na liście laboratoriów przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) – LIST OF RECOGNIZED TEST LABORATORIES (aktualizacja SSE.1/Circ.3/Rev.2 z 2019-09-25), która publikuje laboratoria uznane w zakresie prób ogniowych konstrukcji okrętowych.

Wykonujemy badania w zakresie badań odporności ogniowej konstrukcji okrętowych (okna, grodzie, drzwi, będących przedmiotem dyrektywy 2014/90/UE), w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1431.

dotyczą:

 • środków ochrony indywidualnej będących przedmiotem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i
 • środków ratunkowych będących przedmiotem Dyrektywy 2014/90/UE

Badania poza zakresem akredytacji wykonywane przez nasze Laboratorium obejmują łącznie kilkadziesiąt parametrów.

Aktualnie Laboratorium wykonuje badania:

 • akustyczne i hałasu wyposażenia środków ochrony osobistej;
 • ogniowe środków ochrony osobistej;
 • mechaniczne środków ochrony osobistej;
 • właściwości fizycznych środków ochrony osobistej;
 • starzeniowe;
 • środowiskowe;
 • środków ochrony dróg oddechowych;
 • wytrzymałościowe.

dla następujących wyrobów:

 • indywidualne urządzenia wypornościowe:
  • Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275
  • Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150
  • Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100
  • Środki asekuracyjne (poziom 50)
 • koła ratunkowe,
 • pasy ratunkowe,
 • pasy ratunkowe pneumatyczne,
 • tratwy ratunkowe,
 • półmaski filtrujące,
 • materiały i komponenty środków ochrony indywidualnej.

Laboratorium Badawcze PRS S.A. nie tylko specjalizuje się w wyżej wymienionych obszarach działalności, ale także jest otwarte na współpracę w innych dziedzinach wykorzystujących swoje bogate wyposażenie i możliwości. Dzięki zaawansowanemu sprzętowi i doświadczonej kadrze pracowniczej, laboratorium jest gotowe do prowadzenia różnorodnych badań i projektów. Nasze laboratorium jest otwarte na nowe wyzwania i profesjonalizm wykonywanych usług jest dla nas fundamentem dla satysfakcji klienta. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Polski Rejestr Statków S.A.
Laboratorium Badawcze
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 189
email: dc@prs.pl

Skip to content