Seminaria i Konferencje

Polski Rejestr Statków aktywnie włącza się w popularyzowanie wiedzy w tematach szczególnie istotnych dla działalności swoich klientów jak i w zagadnieniach ważnych z punktu widzenia gospodarki naszego kraju oraz szerzej w skali międzynarodowej. Wyrazem tego są organizowane przez nas wydarzenia branżowe oraz prelekcje naszych ekspertów na konferencjach naukowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń na organizowane lub współorganizowane przez PRS seminaria i konferencje.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Szkoleń
+48 58 75 11 115
dl@prs.pl

Skip to content