Szkolenia z systemów zarządzania i przepisów UE

Najbliższe szkolenia:
Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2022
Cena: 1190.00 PLN netto
Termin: 20-21.05.2024
ISO 9001
Temat szkolenia: Wymagania normy ISO 9001:2015
Cena: 790.00 PLN netto
Termin: 06.06.2024
Ostatnie wolne miejsca !
Nasze szkolenia są dedykowane firmom pragnącym podnieść jakość swojej działalności poprzez doskonalenie zarządzania i rozwijanie kompetencji pracowników. Oferujemy możliwość doskonalenia istniejących umiejętności oraz zdobycia nowych kwalifikacji.
Działamy dla różnorodnych branż, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie z zakresu certyfikacji. Tworzymy profesjonalne programy szkoleniowe obejmujące obszary, w których przeprowadzamy procesy certyfikacyjne.
Nasza oferta obejmuje szkolenia z zakresu systemów zarządzania i przepisów UE, takie jak aktualne normy ISO, kompetencje audytora wewnętrznego, pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji, RODO, zgodność produktów z dyrektywami UE oraz procedury oznakowania CE.
Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego szkolenia w naszej ofercie, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi znaleźć dla Ciebie spersonalizowane rozwiązanie.

Dla kogo są szkolenia z systemów zarządzania i przepisów UE?

Obecnych i przyszłych pełnomocników ds Systemów Zarządzania Jakością, właścicieli i szefów firm posiadających System Zarządzania Jakością lub planujących jego wdrożenie

Kandydatów na auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2024, którzy kontynuują bądź dopiero co rozpoczynają pracę z systemami zarządzania

Pełnomocników lub kandydatów na pełnomocnika ds. ZSZ, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla

Osób zajmujących się Zakładową Kontrolą Produkcji i wyznaczonych przez zakład do deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (konstrukcji stalowych i aluminiowych)

Polecane szkolenia

Szkolenie – Wymagania normy ISO 9001:2015

Cel szkolenia: Zaznajomienie uczestników ze strukturą rodziny norm ISO, obowiązującymi definicjami, terminologią. Prezentacja praktycznego podejścia do systemu zarządzania jakością.

 Miejsce
Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania
1 dzień, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt 790 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener

Robert Rakowiec – 
wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem. Wdrożył m.in. wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-45001 w kilkudziesięciu organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, usługowych, stoczniach oraz urzędach administracji publicznej

Program szkolenia

 1. Aneks SL – baza znowelizowanych norm ISO i ich struktura
 2. Wymagania normy ISO 9001:2015
 3. Kontekst organizacji
 4. Przywództwo
 5. Planowanie
 6. Wsparcie
 7. Działania operacyjne
 8. Ocena efektów działalności
 9. Doskonalenie

Dostępne terminy:

6.06.2024

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: dl@prs.pl

Szkolenie – Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015
Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego SZJ wg normy ISO 9001. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018 w organizacji.
 Miejsce Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania 2 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt  1290 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener Robert Rakowiec – wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem. Wdrożył m.in. wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-45001 w kilkudziesięciu organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, usługowych, stoczniach oraz urzędach administracji publicznej
Program szkolenia
 1. Główne wymagania normy ISO 9001:2015
 2. Audit wewnętrzny – definicja, miejsce w systemie zarządzania.
 3. Etapy auditowania
 4. Program auditów – ćwiczenie
 5. Plan auditów – ćwiczenie
 6. Przeprowadzenie auditu i raportowanie – ćwiczenie
 7. Działania poauditowe
 8. Techniki auditowania
 9. Scenki auditowe
 10. Test
Dostępne terminy:
18-19.06.2024 07-08.10.2024
Liczba miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: dl@prs.pl
Szkolenie -Pełnomocnik ds. SZJ zgodnego z normą ISO 9001:2015
Cel szkolenia: przygotowanie do pełnienia funkcji pełnomocnika, doskonalenie dotychczasowej wiedzy osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania.
Grupa docelowa: obecni i przyszli pełnomocnicy ds SZJ, właściciele i szefowie firm posiadających SZJ lub planujących jego wdrożenie.
 Miejsce Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania 2 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt  1190PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener Robert Rakowiec – wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem. Wdrożył m.in. wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-45001 w kilkudziesięciu organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, usługowych, stoczniach oraz urzędach administracji publicznej
Program szkolenia
 1. Rola i zadania Przedstawiciela Kierownictwa
 2. Budowa i główne wymagania normy
 3. Podejście procesowe i mapa procesów
 4. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 5. Polityka jakości i cele jakości
 6. Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 7. Identyfikacja i nadzór nad rozwiązaniem niezgodności
 8. Jak prawidłowo formułować niezgodność
 9. Zadowolenie klienta
 10. Podejście oparte na ryzyku
 11. Przegląd zarządzania
 12. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Dostępne terminy:
10-11.09.2024
Liczba miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: dl@prs.pl
Szkolenie – Auditor wiodący SZJ wg ISO 9001 nierejestrowany w IRCA
Cel szkolenia: Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów SZJ; nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami auditowymi
 Miejsce Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania 5 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 16.00, w tym przerwy
 Koszt  3 249 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener Robert Rakowiec – wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem. Wdrożył m.in. wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-45001 w kilkudziesięciu organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, usługowych, stoczniach oraz urzędach administracji publicznej
Program szkolenia
 1. Ogólne informacje o systemach zarządzania
 2. Budowa i wymagania normy ISO 9001:2015
 3. Identyfikacja i interpretacja wymagań normy – ćwiczenie
 4. Ocena dokumentacji – ćwiczenie
 5. Podstawowe wymagania i definicje związane z auditowaniem
 6. Kompetencje auditorskie
 7. Zasady auditowania
 8. Etapy auditowania
 9. Inicjowanie auditu
 10. Program auditów -ćwiczenie
 11. Planowanie auditów – ćwiczenie
 12. Przeprowadzanie auditów
 13. Raportowanie wyników
 14. Działania poauditowe
 15. Spotkania auditowe
 16. Formułowanie spostrzeżeń i niezgodności – ćwiczenie
 17. Dobór próbek auditowych,
 18. Techniki auditowania,
 19. Komunikowanie się z auditowanymi,
 20. Relacja auditor-auditowany,
 21. Sposoby radzenia sobie z różnymi postawami auditowanych – ćwiczenie,
 22. Scenki auditowe – ćwiczenie
 23. Ocena działań auditora
 24. Test
Dostępne terminy:
14-20.11.2024
Liczba miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: dl@prs.pl

Szkolenie – Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2024

Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego ZSZ wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Podczas szkolenia uczestnik poszerzy wiedzę w zakresie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2024 oraz zapozna się ze sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji.

Grupa docelowa: Kandydaci na auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2024, którzy kontynuują bądź dopiero co rozpoczynają pracę z systemami zarządzania w organizacji.

 Miejsce
Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania
3 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt 1499 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener

Dorota Halicka – 
doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Auditor w Polskim Rejestrze Statków S.A., szkoleniowiec, ekspert współpracy międzynarodowej w wymianie informacji o podatkach pośrednich i bezpośrednich, z wykształcenia politolog, środowiskowiec, z zamiłowania jakościowiec. Pasjonatka dobrej książki, rocka progresywnego i podróży na wschód.

Program szkolenia

 1. Definiowanie znaczeń związanych z zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz zarządzaniem środowiskowym;
 • Rys statystyczny i historyczny SZJ, SZBHP i SZŚ;
 • System Zarządzania Jakością;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
 • System Zarządzania Środowiskowego (struktura ISO);
 • Główne koncepcje normy i związana z nimi nomenklatura;
 1. Omówienie wymagań norm (poprzedzone krótkim testem psychologicznym dotyczącym zdefiniowania opinii i faktu);
 • Kontekst Organizacji (analiza SWOT i PEST);
 • Przywództwo i Zaangażowanie;
 • Konsultacje i współudział Pracowników;
 1. Planowanie (Macierz ryzyka i szans, Karta identyfikacji zagrożeń);
 2. Wymagania prawne, Aspekty środowiskowe, Cele BHP i Cele Środowiskowe);
 • Wsparcie (zasoby materialne i niematerialne, wiedza, własność know-how);
 • Działania operacyjne (gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne);
 • Ocena efektów działania (narzędzia oceny efektów działania);
 • Doskonalenie (odpowiedniość, skuteczność, adekwatność);
 1. Certyfikacja systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 oraz systemu zarządzania środowiskowego 14001:2015;
 2. Wymagania dotyczące auditorów wewnętrznych;
 3. Planowanie auditów;
 4. Główne cele, zakres i kryteria auditu;
 5. Audit wewnętrzny w Organizacji;
 6. Działania w czasie auditu;
 7. Działania poauditowe;
 8. Test

Dostępne terminy:

25-27.11.2024

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: dl@prs.pl

Szkolenie – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane systemy zarządzania, uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie roli przywództwa i pełnomocnika w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu zintegrowanego systemu zarządzania
Grupa docelowa: Pełnomocnicy lub kandydaci na pełnomocnika ds. ZSZ, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
 Miejsce Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania 3 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt  1499 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener Dorota Halicka – doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Auditor w Polskim Rejestrze Statków S.A., szkoleniowiec, ekspert współpracy międzynarodowej w wymianie informacji o podatkach pośrednich i bezpośrednich, z wykształcenia politolog, środowiskowiec, z zamiłowania jakościowiec.
Program szkolenia
 1. Test ze znajomości norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 – forma anonimowa w celu efektywności dalszego szkolenia;
 2. Przywództwo i rola Pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania;
 3. Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:
 • najważniejsze zasady zarządzania,
 • identyfikacja klientów i ich oczekiwań,
 • zarządzanie procesowe,
 • kontekst organizacji,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • wymagania prawne,
 • strony zainteresowane.
 1. Tworzenie polityki ZSZ w Organizacji: – polityka jakości, środowiska, bhp;
 2. Wymagania i interpretacja norm:
 • 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 – analiza norm, omówienie podstawowych pojęć normatywnych, zrozumienie normy w odniesieniu do ZSZ.
 1. Audity wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania: (ćwiczenia- samodzielne przeprowadzenie auditu pod nadzorem prowadzącego):
 • dobór i szkolenie auditorów wewnętrznych, cele i plan audytów,
 • audity zintegrowane czy osobno na każdą normę, przebieg auditu.
 1. Certyfikacja ZSZ, przygotowanie pracowników i organizacji w procesie certyfikacji
 2. Test sprawdzający/ kwalifikujący do pełnienia obowiązków Pełnomocnika ZSZ w Organizacji.
Dostępne terminy:
16-18.10.2024
Liczba miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: dl@prs.pl
Szkolenie – Omówienie wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001
Cel szkolenia: Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu SZBI wg normy ISO/IEC 27001. Grupa docelowa: Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji bądź osoby, które rozpoczną pracę z systemem.
 Miejsce Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania 2 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt  1190 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener Iwona Tchórzewska-Malich – trener z 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń m. in. z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, jakością oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcją
Program szkolenia
 1. Wymagania prawne związane z bezpieczeństwem informacji;
 2. Podstawowe terminy związane z informacją i bezpieczeństwem;
 3. Przesłanki wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI);
 4. Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem ISO/IEC 27001;
 5. Wymagania normy ISO/IEC 27001;
 6. Dokumentacja wymagana przez ISO/IEC 27001;
 7. Określanie zakresu systemu;
 8. Zasoby;
 9. Zarządzanie ryzykiem;
 10. Plan postępowania z ryzykiem;
 11. Deklaracja stosowania;
 12. Cele i zabezpieczenia zastosowane w ISO/IEC 27001;
 13. Pomiary systemu i jego doskonalenie;
 14. Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Dostępne terminy:
23-24.09.2024
Liczba miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl
Szkolenie – Auditor wewnętrzny SZBI wg normy ISO/IEC 27001:2022
Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego SZBI normy ISO/IEC 27001. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normy ISO/IEC 27001, sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych SZBI. Grupa docelowa: Kandydaci na auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji bądź auditorzy innych norm, którzy rozpoczną pracę z SZBI.
 Miejsce Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania 3 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt  1490 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener Iwona Tchórzewska-Malich – trener z 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń m. in. z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, jakością oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcją
Program szkolenia
 1. Annex SL – podstawa formalna zmian. Wspólna struktura HLS
 2. Zakres stosowania
 3. Podstawowe definicje oraz omówienie norm z rodziny ISO
 4. Przypomnienie głównych wymagań normy ISO/IEC 27001
 5. Kontekst organizacji
 6. Przywództwo
 7. Planowanie – Działania odnoszące się do ryzyk i szans
 8. Wsparcie
 9. Działania operacyjne oraz cele stosowania zabezpieczeń
 10. Ocena efektów działania
 11. Doskonalenie
 12. Załącznik A omówienie wybranych zabezpieczeń
 13. Audit wewnętrzny – definicja, miejsce w systemie zarządzania
 14. Program auditów
 15. Planowanie i koordynacja działań audytowych
 16. Prowadzenie auditów – technika prowadzenia zapisów z auditu
 17. Raportowanie
 18. Wnoszenie niezgodności
 19. Działania poauditowe
 20. Test
Dostępne terminy:
23-25.09.2024
Liczba miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl
Zakladowa kontrola produkcji
Szkolenie -Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością działania wg normy ISO 22301
Cel szkolenia: Wprowadzenie w zasady auditów wewnętrznych, przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301.
Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest do osób zaangażowanych w budowę, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania ciągłością działania, osób wyznaczonych do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu w organizacji, reprezentantów kierownictwa ds. Systemu Zarządzania BCMS.
 Miejsce Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania 2 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt  1290 PLN (+ 23 % VAT) / osoba
 Trener Iwona Tchórzewska-Malich – trener z 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń m. in. z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, jakością oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcją
Program szkolenia
 1. Zadania oraz struktura normy ISO 22301:2019
 2. Przegląd procesu normy ISO 22301:2019 i wymagania dotyczące auditów wewnętrznych
 3. Wytyczne dotyczące auditu systemu zarządzania wg normy ISO 19011
 4. Terminy i definicje dotyczące auditu
 5. Zamierzone rezultaty wynikające z normy ISO 22301:2019
 6. Czym jest audit systemu zarządzania?
 7. Planuj, wykonaj, zaraportuj, zakończ
 8. Proces auditu, dowody oraz kryteria
 9. Zasady auditu oraz typowe działania związane z auditem
 10. Program auditu
 11. Cel auditu, zakres i kryteria
 12. Obowiązki auditora
 13. Rozpoczęcie auditu
 14. Przegląd dokumentu, dobór próby oraz plan auditu
 15. Dokumenty robocze, przygotowanie listy kontrolnej
 16. Spotkanie otwierające, komunikacja oraz zachowanie
 17. Weryfikacja informacji oraz rejestracja faktów
 18. Generowanie wyników audytu – symulacja audytu
 19. Dokumentowanie niezgodności
 20. Przygotowanie wniosków z auditu
 21. Przeprowadzenie spotkania zamykającego
 22. Raport z auditu (typowa zawartość)
 23. Przeprowadzenie auditu nadzoru
 24. Test
Dostępne terminy:
27-28.06.2024
Liczba miejsc jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji: dl@prs.pl

Zakladowa kontrola produkcji

Szkolenie – Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji –
budowa, prowadzenie dokumentacji i zarządzanie Zakładową Kontrolą Produkcji
zgodnie z wymaganiami EN 1090-1

Cel szkolenia: Zdobycie niezbędnej wiedzy umożliwiającej samodzielne pełnienie wyznaczonej roli Pełnomocnika ZKP w zakładzie.

Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się Zakładową Kontrolą Produkcji i wyznaczonym przez zakład do deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (konstrukcji stalowych i aluminiowych)

 Miejsce
Szkolenie on-line w formie webinaru
 Czas trwania
2 dni, godziny szkolenia: 9.00 – 15.00, w tym przerwy
 Koszt 1299 zł netto / osoba
 Trener
Kazimierz Górecki – Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa jako projektant, inspektor nadzoru i kierownik budowy. Członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzi program certyfikacji ZKP w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. i wykonuje inspekcje ZKP w zakresie wyrobów metalowych i kruszyw budowalnych

Program szkolenia

 1. Europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia wyrobów do obrotu:
  • Wymagania prawne UE,
  • Wymagania prawne PL;
 2. Normy zharmonizowane PN-EN:
  • Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE,
  • Procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji;
  • Dokumentowanie systemu ZKP;
 3. Normy badawcze:
  • Podstawowe normy badawcze,
  • Zastosowanie norm w badaniach u producentów,
  • Określanie właściwości w aspekcie ich zastosowania;
 4. Certyfikacja ZKP dla EN 1090-1:
  • Wymagania Polskiego Centrum Akredytacji,
  • Zapoznanie z zasadami i wytycznymi ZKP w PRS;
 5. Test.

Dostępne terminy:

10-11.06.202412-13.11.2024

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl

Zapisz się na szkolenia!

Uzupełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie z zakresu techniki i technologii


Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Szkoleń
+48 58 75 11 115
dl@prs.pl

Skip to content