Nadzór techniczny nad instalacjami i konstrukcjami offshore

PRS widząc zmieniające się warunki rynkowe i chcąc wykorzystać dobrą koniunkturę w branży offshore, angażuje swój potencjał techniczny oraz intelektualny, aby umacniać swoją obecność w tym segmencie działalności.


W ostatnim okresie, dzięki zaangażowaniu Placówki PRS w Dubaju, tonaż PRS powiększył się o kolejne platformy wydobywcze operujące w rejonie Zatoki Perskiej, jednostki pomocnicze obsługujące platformy, a także zbiornikowiec LPG.

PRS sprawuje nadzory nad obiektami offshore od końca lat 70-tych. Pierwszym obiektem była samopodnośna platforma wiertnicza PETROBALTIC. Poszerzając stopniowo zakres objętych nadzorem urządzeń i systemów, obecnie PRS prowadzi nadzór nad znaczną częścią infrastruktury związanej z wydobyciem ropy i gazu spod dna morza obejmującą m.in. platformy z urządzeniami wydobywczymi, przetwórczymi i socjalnymi oraz wyposażeniem konwencyjnym, rurociągi podwodne, boje przeładunkowe oraz jednostki pomocnicze obsługujące platformy. Nadzorem objęte są także systemy do nurkowań saturowanych, wykorzystywanych w pracach przy obsłudze podwodnych urządzeń eksploatacyjnych.

W oparciu o zebrane doświadczenia, PRS prowadzi aktywne działania w sferze rozwoju techniki podwodnej, angażując się w projekty budowy nowych obiektów podwodnych oraz niezbędnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji, ludzi i ochronę środowiska morskiego.

PRS prowadzi nadzory w oparciu o własne przepisy techniczne, wymagania prawa lokalnego oraz standardy międzynarodowe.

Przepisy PRS są stale aktualizowane, tak aby odpowiadały zmieniającym się wymaganiom rynku. Zostały stworzone przepisy dla obiektów offshore stale posadowionych na dnie. Działania te prowadzone są przy wsparciu Polskiej Administracji Morskiej i Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, odpowiedzialnego za prowadzenie  wydobycia węglowodorów na polskich obszarach morskich. 

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Nadzorów Przemysłowych
Sekretariat
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
email: dp@prs.pl

Skip to content