Zadania realizowane z budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. uzyskał dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na realizację projektu:

„POPRAWA WARUNKÓW PRACY W PRS S.A.”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu:

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w budynkach centrali firmy POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. poprzez zwiększenie zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej (zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jako oświetlenia drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego,) oraz dodatkowo poprawa bezpieczeństwa zespołu nurków poprzez wymianę ich środków ochrony indywidualnej (wyposażenie pracowników na stanowisku inspektor – nurek w nowocześniejsze środki ochrony indywidualnej w celu ich ochrony przed zagrożeniami (hipotermia, szybsza możliwość wynurzenia z wody w sytuacji awaryjnej): do nurkowania w wodach zimnych w różnych akwenach oraz chroniącego przed wiatrem w celu zmniejszenia ryzyka chorób zawodowych.  Opisane działania w znacznym stopniu przyczynią się zwiększenia komfortu na stanowiskach pracy oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego.

 
Planowana całkowita wartość projektu: 169 221,55 PLN

Wysokość dofinansowania: 95 410,78 PLN

Styczeń 2024

Skip to content