Certyfikacja personelu spawalniczego

Certyfikacja personelu spawalniczego

Połączenia nierozłączne wymagają niesamowitej precyzji i opanowania oraz znajomości technik łączenia materiałów. Błąd popełniony w tym procesie z reguły jest nieodwracalny i wywołuje  szkody w materiałach a nawet na zdrowiu człowieka. Stąd tak ważne jest opanowanie techniki wykonywania połączeń nierozłącznych. Potwierdzeniem odpowiednich umiejętności i warunkiem do wykonywania pracy spawacza, operatora, nastawiacza lub lutowacza jest ważny certyfikat egzaminu kwalifikacyjnego. Zdobyte kompetencje uprawniają do wykonywania połączeń nierozłącznych metali w danym zakresie.

Przebieg certyfikacji personelu spawalniczego w PRS

Sprawdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności spawania odbywa się w trakcie egzaminu, który przebiega pod nadzorem egzaminatora Polskiego Rejestru Statków. Część praktyczna i teoretyczna (gdy jest wymagana) przebiega w firmie zlecającej lub ośrodku egzaminacyjnym przygotowanym do takiej działalności.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 – Rozdział 4, § 27 i 28) przed dopuszczeniem kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego wymagane jest ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w określonym procesie spawania, zgrzewania lub lutowania (np. spoin pachwinowych, spoin czołowych blach, spoin obwodowych rur).
Złącza egzaminacyjne oznaczone są znakiem PRS i przekazywane do uznanych  laboratoriów, gdzie przeprowadzane są badania i wystawiane protokoły.
Proces certyfikacji personelu spawalniczego kończy się wydaniem certyfikatu, który jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji. Personel spawalniczy uzyskuje uprawnienia nie tylko do wykonywania połączeń nierozłącznych w zakresie warunków wykonania złącza egzaminacyjnego, podanych w oznaczeniu uprawnienia, ale również do wykonywania połączeń nierozłącznych w warunkach uważanych za łatwiejsze, zgodnie z wymaganiami normy będącej podstawą egzaminu. Odpowiednie uprawnienia nadawane są na okres 3 lub 6 lat.

Zakres kompetencji PRS

Certyfikujemy personel spawalniczy wykonujący połączenia nierozłącznych tj. spawaczy, operatorów, nastawiaczy i lutowaczy. Proces odbywa się zgodnie z normami:

  • PN-EN ISO 9606-1
  • PN-EN ISO 9606-2
  • PN-EN ISO 9606-3
  • PN-EN ISO 14732
  • PN-EN ISO 13585

Posiadamy akredytacje AC 206 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17024, która umożliwia nam na akredytowane certyfikowanie personelu spawalniczego w obszarze regulowanym Dyrektywami 2014/68/UE.

Jak przebiega certyfikacja personelu spawalniczego z PRS?

Chcąc otrzymać wycenę procesu certyfikacji personeu spawalniczego prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację personelu spawalniczego – jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  +48 58 75 11 273 
       +48 58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content