Ocena procesów spawalniczych- ISO 3834

Podstawowe informacje

Normy z serii ISO 3834 są międzynarodowymi standardami jakościowymi dotyczącymi prawidłowego zarządzania procesem produkcji spawalniczej materiałów metalowych i mogą być podstawą certyfikacji w organizacjach, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze.

Do celów certyfikacji stosowane są normy:

  • PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-2:2007, EN ISO 3834-2:2005 zawierające pełne wymagania jakości:
  • PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2007, EN ISO 3834-3:2005 zawierające standardowe wymagania jakości;
  • PN-EN ISO 3834-4:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2007, EN ISO 3834-4:2005 zawierające podstawowe wymagania jakości.

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. prowadzi ocenę procesów spawalniczych w oparciu o akredytację AC114 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat wystawiony przez Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. to obiektywny dowód spełnienia wymagań międzynarodowych norm w zakresie bezpieczeństwa i jakości w procesach spawalniczych zarówno na warsztacie, jak i na placu budowy.

Korzyści z certyfikacji

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie to:

  • podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • potwierdzenie kompetencji personelu w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
  • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
  • zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów,
  • identyfikacja źródeł potencjalnych niezgodności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  +48 58 75 11 273 
       +48 58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content