Stacjonarne Obiekty Pływające

Prowadzimy nadzór w zakresie budowy, przebudowy, remontów oraz eksploatacji obiektów pływających na stałe zacumowanymi do nabrzeża, przeznaczonych do celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych itp.
NADZÓR OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
NADZÓR TECHNICZNY PRS JEST WYKONYWANY W OPARCIU O:

Dotyczących żelbetowych konstrukcji lądowych, z uwzględnieniem obciążeń działających na obiekty pływające – w zakresie konstrukcji kadłubów (pontonów) o konstrukcji żelbetowej.

 • konstrukcji kadłubów wykonywanych ze stali lub materiałów równoważnych,
 • konstrukcji nośnej nadbudówek/pokładówek,
 • wyposażenia kadłubowego (cumowniczego i kotwicznego),
 • nadburć i barierek,
 • wolnej burty,
 • stateczności i stateczności awaryjnej,
 • rozplanowania dróg ewakuacji z pomieszczeń.
 • konstrukcji i materiałów przegród/drzwi pożarowych,
 • materiałów elewacji i izolacji,
 • materiałów wykończeniowych pomieszczeń,
 • instalacji wewnętrznych oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacji ochrony przeciwpożarowej (wykrywczych, alarmowych, gaśniczych) i odgromowej.
 • przyłączy wody i energii elektrycznej,
 • odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych.
Na podstawie pozytywnego wyniku przeglądu wystawiamy Orzeczenia techniczne o zdatności do pływania.
100%

WystawioneOrzeczenie techniczne o zdatności do pływaniajest potwierdzeniem przeprowadzenia wymaganych kontroli stanu technicznego obiektu (urządzenia wodnego), a na dodatek jest dokumentem pomocnym do uzyskania polis ubezpieczeniowych.

Szczegółowy zakres usługi nadzoru technicznego jest każdorazowo omawiany i uzgadniany z Klientem.
Niektóre zrealizowane projekty
naszych Klientów pod nadzorami PRS
barka Wrocław
Restauracja Barka Tumska, Wrocław
Restauracja Barka Tumska, Wrocław
pływająca stacja paliw
Stacja Lotos - Motława, Gdańsk
Stacja Lotos - Motława, Gdańsk
marina ośrodek sportu
Marina - Ośrodek Sportu i Rekreacji, Myśliborz
Marina - Ośrodek Sportu i Rekreacji, Myśliborz
pływająca restauracja
Augusta Restauracja na Wiśle, Kraków
Augusta Restauracja na Wiśle, Kraków
pływający hotel
New Port Hotel na Wiśle, Kraków
New Port Hotel na Wiśle, Kraków
Skip to content