O nas

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna, rozpoznawana na całym świecie instytucja rzeczoznawcza z ponad 85-letnimi tradycjami na rynku, członek elitarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS).
Jesteśmy jedną z nielicznych polskich instytucji, których działalność regulowana jest ustawą i ma charakter użyteczności publicznej.

Podstawy działalności

Polski Rejestr Statków S.A. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS).
Aktualny wykaz towarzystw należących do IACS dostępny jest na stronie.

JESTEŚMY INSTYTUCJĄ KLASYFIKACYJNĄ UZNANĄ PRZEZ 42 ADMINISTRACJE MORSKIE DO DZIAŁANIA W ICH IMIENIU

UWAGI:
1. Upoważnienia dotyczące poszczególnych instrumentów prawnych i związanych z nimi certyfikatów mogą nie być pełne.
2. Niektóre administracje bandery udzieliły szerszego upoważnienia niż podano w powyższym wykazie.
3. Zakres upoważnienia dotyczący statków niekonwencyjnych jest różny dla każdej administracji bandery.
4. Pytania dotyczące zakresu upoważnienia należy kierować na adres oz@prs.pl.

SOLAS 74 – Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 wraz z protokołem z 1978 i 1988
MARPOL 73/78 – Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 i protokół z 1978
TONNAGE 1969 – Międzynarodowa konwencja o pomierzaniu pojemności statków, 1969
LL 1966 – Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 i protokół z 1988
AFS – Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli nad systemami przeciwporostowymi stosowanymi na statkach, 2001
BWM – Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004
COLREG – Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, 1972
CSC – Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach, 1972
RECYKLING STATKÓW – Międzynarodowa konwencja o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska złomowaniu statków, Hong Kong 2009 i/lub Rozporządzenie (UE) Nr 1257/2013 o recyklingu statków
STATKI RYBACKIE – Międzynarodowa konwencja torremolińska o bezpieczeństwie statków rybackich, 1977 oraz Torremoliński Protokół 1993 i/lub Dyrektywa Rady 97/70/WE ustanawiająca zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości powyżej 24 metrów
MLC, 2006 – Konwencja o Pracy na Morzu, 2006
ILO Nos. 92, 133 – Konwencja o pomieszczeniach załogowych, 1949 i postanowienia uzupełniające, 1970
ILO No. 152 – Konwencja o statkowych urządzeniach dźwignicowych, 1979
ILO No. 147 – Konwencja o żegludze handlowej (Minimalne standardy), 1976
ILO No. 188 – Konwencja dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa
BCH – Kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem
IBC – Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących nie-bezpieczne chemikalia luzem
GC – Kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem
IGC – Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem
IGF – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu
INF – Kodeks bezpiecznego przewozu statkami napromieniowanego paliwa jądrowego, plutonu i wysoko promieniotwórczych odpadów w pojemnikach
TOWARY NIEBEZPIECZNE – specjalne wymagania dla statków przewożących towary niebezpieczne (SOLAS II-2/54 lub 19)
BC – Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych
IMSBC – Międzynarodowy morski kodeks stałych ładunków masowych
ZIARNO – Międzynarodowy kodeks bezpiecznego przewozu ładunków ziarna luzem, 1991
TDC – Kodeks bezpiecznego postępowania na statkach przewożących pokładowe ładunki drewna, 2011
CSS – Kodeks bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków
IS – Międzynarodowy kodeks stateczności w stanie nieuszkodzonym
ISM – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu
ISPS – Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego
SYSTEMY NURKOWE – Kodeks bezpieczeństwa urządzeń nurkowych
MODU – Kodeks budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 1979, 1989 lub 2009
SPS – Kodeks bezpieczeństwa statków specjalistycznych
HSC – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 lub 2000
DSC – Kodeks bezpieczeństwa jednostek niewypornościowych
STATKI POLARNE – Międzynarodowy kodeks dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych
STATKI NIEKONWENCYJNE – statki niepodlegające wymaganiom konwencji międzynarodowych
OSV – Statki Obsługi
IP Code – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa statków przewożących personel przemysłowy

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W BYDGOSZCZY
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków
Powierzenie wykonywania czynności pomiaru statków i wykonywania czynności inspekcyjnych w ramach inspekcji technicznej statku

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W GDAŃSKU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W GIŻYCKU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków
Powierzenie wykonywania czynności pomiaru statków i wykonywania czynności inspekcyjnych w ramach inspekcji technicznej statku

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków
Powierzenie wykonywania czynności pomiaru statków i wykonywania czynności inspekcyjnych w ramach inspekcji technicznej statku

Polski Rejestr Statków S.A. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS).
Aktualny wykaz towarzystw należących do IACS dostępny jest na stronie.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  • Decyzja Komisji Europejskiej nr 2009/728/WE z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wykonywania inspekcji i przeglądów na statkach morskich.
  • Decyzja Komisji Europejskiej nr 2012/66/UE z dnia 2 lutego 2012 roku o uznaniu PRS jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej, stwierdzając spełnienie przez PRS kryteriów określonych w dyrektywie 2006/87/WE.
  • Polski Rejestr Statków (PRS) to niezależna instytucja, która zajmuje się procesami oceny zgodności i certyfikacji wyrobów. Jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej pod numerem 1463, PRS wykonuje ocenę i certyfikację wyrobów, sprawdzając ich zgodność z określonymi dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej.

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W BYDGOSZCZY
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków
Powierzenie wykonywania czynności pomiaru statków i wykonywania czynności inspekcyjnych w ramach inspekcji technicznej statku

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W GDAŃSKU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W GIŻYCKU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków
Powierzenie wykonywania czynności pomiaru statków i wykonywania czynności inspekcyjnych w ramach inspekcji technicznej statku

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków

DYREKTOR URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU
Powierzenie wykonywania przeglądów technicznych statków
Powierzenie wykonywania czynności pomiaru statków i wykonywania czynności inspekcyjnych w ramach inspekcji technicznej statku

Antigua & Barbuda

SOLAS 74; MARPOL 73/78; TONNAGE 1969; LL 1966; AFS; BWM; COLREG; RECYKLING STATKÓW; STATKI RYBACKIE; MLC; 2006; ILO Nos. 92, 133; ILO No. 152; BCH; IBC; GC; IGC; TOWARY NIEBEZPIECZNE; BC; IMSBC; ZIARNO; TDC; CSS; IS; ISM; ISPS; SYSTEMY NURKOWE; MODU; SPS; HSC; DSC; STATKI POLARNE; STATKI NIEKONWENCYJNE; OSV.

Bahamas

SOLAS 74; MARPOL 73/78; TONNAGE 1969; LL 1966; AFS; BWM; COLREG; RECYKLING STATKÓW; STATKI RYBACKIE; MLC; 2006;
ILO Nos. 92, 133; ILO No. 152; BCH; IBC; GC; IGC;
TOWARY NIEBEZPIECZNE; BC; IMSBC; ZIARNO; TDC; CSS; ISM; ISPS; SYSTEMY NURKOWE; MODU; SPS; HSC; DSC;
STATKI NIEKONWENCYJNE.

Bahrain

SOLAS 74; MARPOL 73/78; TONNAGE 1969;
LL 1966; AFS; BWM; COLREG; RECYKLING STATKÓW;
MLC; 2006; ILO Nos. 92, 133; ILO No. 152; BCH; IBC;
GC; IGC; TOWARY NIEBEZPIECZNE; IMSBC;
ZIARNO; CSS; IS; ISM; ISPS; MODU; HSC.

Barbados
Add Description Here
Belize
Add Description Here
Cambodia
Add Description Here
Comoros
Comoros
Add Description Here
Cook Islands
Cook Islands
Add Description Here
Cyprus
Cyprus
Add Description Here
Czechia
Czechia
Add Description Here
Denmark
Denmark
Add Description Here

Zakres certyfikacji i akredytacji

Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. jest certyfikowana na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, w następujących obszarach:

a) tworzenie i nowelizacja przepisów budowy i klasyfikacji obiektów pływających, obiektów przemysłowych, a także wytycznych do nadzoru konwencyjnego i administracyjnego wynikającego z upoważnień udzielonych PRS przez rządy;

b) prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do: obiektów pływających, w tym okrętów wojennych; obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa; konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych; budowy i remontu kontenerów; produkcji materiałów i wyrobów; uznawania wyrobów, wytwórni i firm serwisowych;

c) prowadzenie ekspertyz technicznych, szkoleń i doradztwa technicznego.

Ponadto, działalność PRS jest certyfikowana na zgodność z Wymaganiami systemu zarządzania jakością IACS (IQMSR) w zakresie:

Klasyfikacja statków i mobilnych instalacji morskich w odniesieniu zarówno do nowych budów, jak i statków w eksploatacji. Prace konwencyjne przeprowadzane z upoważnienia Administracji morskich.

Działalność PRS objęta jest również certyfikacją na zgodność z wymaganiami publikacji NATO – AQAP 2110:2016 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych: prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do: obiektów pływających o przeznaczeniu specjalnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz infrastruktury i offshore.

Zapraszamy na pokład PRS!

1935
1935
rok
Powołanie Komisji Klasyfikacyjnej

oceniającej zdolność barek polskich do przejścia między portami gdańskim a gdyńskim wraz z przewożonymi ładunkami.
W skład komisji wchodzą:
Edward Krause (inicjator przedsięwzięcia, dyrektor firmy Lloyd Bydgoski Spółka Akcyjna), Antoni Schmidt (szyper),
Edmund Fryka (technik)

1936
rok
Rozpoczęcie działalności

pierwszej polskiej instytucji klasyfikacyjnej:
Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej Sp. z o.o.
Pierwszym dyrektorem został Karol Szonert, dyrektorami ds. technicznych Stanisław Decjusz, a następnie Aleksander Potyrała.
Wydanie przez polskie towarzystwo klasyfikacyjne
Przepisów klasyfikacji i budowy barek drewnianych i stalowych

1939
1939
rok
Przejęcie przez PRŻŚ

nadzoru klasyfikacyjnego nad ponad połową statków żeglugi towarowej na Wiśle

Historia PRS

Historia PRS zaczyna się w latach międzywojennych, kiedy Polska po 123 latach zaborów odzyskała swoją państwowość i dostęp do morza. Jest niezwykle barwna i ciekawa, chwilami zaskakująca i burzliwa. W tym miejscu udostępniamy najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z historii PRS.

Wywodzimy się z morza.
Morze jest przestrzenią, która nas inspiruje, ażebyśmy sięgali naszym wzrokiem poza horyzont i dostrzegali jako pierwsi, to czego inni jeszcze nie widzą.
Dariusz Rudziński

Skip to content