Informacja dotycząca form wsparcia w Jednostce Certyfikującej

Jednostka certyfikująca nie korzysta z żadnych form wsparcia finansowego z tytułu projektów badawczych, projektów celowych i innych finansowanych z budżetu państwa, organizacji prywatnych albo publicznych krajowych lub międzynarodowych.

Za wyjątkiem, jednorazowo otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przysługującego z uwagi na sytuację wywołaną pandemią COVID-19 oraz dofinansowania do kursów i szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dofinansowane przez Unię Europejską projekty, w których PRS S.A. bierze udział, wymienione są w zakładce: Projekty unijne realizowane w PRS.

Skip to content