Nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, uznawanie kontenerów

Nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, uznawanie kontenerów

PRS (Polski Rejestr Statków) prowadzi nadzory nad produkcją i eksploatacją kontenerów od połowy lat 70. ub. wieku.

W 1979 r., zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o bezpiecznych kontenerach (International Convention for Safe Containers (CSC), PRS otrzymał upoważnienie polskiego rządu do nadzoru kontenerów wszystkich typów i rodzajów, w kraju i za granicą. Następnie PRS został zgłoszony do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) jako instytucja uznana przez polski rząd do uznawania kontenerów, nadzoru nad próbami kontenerów i nadzoru kontenerów w eksploatacji zgodnie z Konwencją CSC.

W ciągu ponad trzydziestu lat PRS nadzorował budowę ponad stu tysięcy kontenerów w wielu krajach i dla różnych odbiorców, m.in. w Polsce, Niemczech, Anglii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i na Litwie, a także dla NATO. Uznano w tym czasie ponad sto czterdzieści prototypów kontenerów wszystkich typów i rodzajów.

Polski Rejestr Statków opracował własne Przepisy budowy kontenerów i Przepisy nadzoru kontenerów w eksploatacji. Zawierają one wszystkie międzynarodowe wymagania dotyczące budowy i eksploatacji kontenerów, a wydawane przez PRS dokumenty dotyczące kontenerów są zgodne z wymaganiami Konwencji CSC i uznawane są na całym świecie.

PRS wykonuje:

  • uznania kontenerów zgodnie z Konwencją CSC,
  • uznania zgodnie z Konwencją celną,
  • nadzory kontenerów w eksploatacji zgodnie z programami przeglądów stałych i przeglądów ciągłych (ACEP),
  • uznawanie kontenerów zbiornikowych zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeksu IMDG),
  • weryfikację na zgodność z przepisami Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) i Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
  • uznania zakładów produkcji i remontu kontenerów oraz stacji prób kontenerów,
  • szkolenia z zakresu budowy i eksploatacji kontenerów, kryteriów oceny stanu technicznego kontenerów i remontu kontenerów.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk

tel:  +48 58 75 11 204
email: tk@prs.pl

Skip to content