Aktualności

PRS na XII ogólnopolskiej konferencji prawa morskiego

PRS na XII ogólnopolskiej konferencji prawa morskiego

W dniu 18 kwietnia 2024 roku  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego  pt. Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej. Wydarzenie zorganizowały Katedra Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Cyklicznie organizowana konferencja zgromadziła po raz kolejny liczne grono prawników, przedstawicieli branży morskiej, ministerstwa gospodarki morskiej i administracji morskiej, nauczycieli akademickich, a przede wszystkim studentów prawa. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków S.A., a także eksperci Ośrodka ds. IMO, który funkcjonuje przy PRS.

W Panelu I swoje wystąpienie pt. Rola towarzystw klasyfikacyjnych we wdrażaniu międzynarodowych narzędzi cyfryzacji żeglugi oraz osiąganiu celów zrównoważonej gospodarki morskiej na podstawie działań Polskiego Rejestru Statków S.A. miał dr inż. Krzysztof KołwzanKierownik Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. W swojej prezentacji przedstawił  międzynarodowe narzędzia cyfryzacji żeglugi, w tym systemy wymiany danych statków UE i IMO dotyczące zużycia paliw. Omówił, na przykładzie PRS, narzędzia e-administracji, jakie są stosowane na poziomie towarzystwa klasyfikacyjnego (m.in. status statku, system nadzoru i raportowania przeglądów, system e-certyfikatów). Ostatnią część swojej wypowiedzi poświecił zagadnieniom zagrożenia cybernetycznego – zarządzania ryzykiem i ochronie cybernetycznej statków. Prezentacja dr Kołwzana jest dostępna poniżej.

Bogaty zakres tematyczny konferencji został podzielony na 3 panele. Poniżej pełny program wystąpień zrealizowanych podczas konferencji.

PANEL I – E-ADMINISTRACJA MORSKA W NIEBIESKIEJ GOSPODARCE

Prowadzący:  r.pr. Jakub Puszkarski, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

Prezentacje:

r.pr. Paweł Krężel, Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury – Systemy teleinformatyczne administracji morskiej w świetle zmian prawa UE

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – Cyfrowy Urząd Morski

dr adw. Dominik Wałkowski, Wolf Theiss P. Daszkowski sp.k. – Cyfryzacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji gospodarki morskiej – instrumenty prawa UE wspierające transformację sektora

dr inż. Krzysztof Kołwzan, Kierownik Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. – prezentacja omówiona powyżej

PANEL II – CYFRYZACJA W ZRÓWNOWAŻONEJ ŻEGLUDZE MORSKIEJ

Prowadzący: r.pr. Zbigniew Jaś, Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Jaś

Prezentujący:

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji UG – Zharmonizowane zasady elektronicznego przekazywania informacji dotyczących statków zawijających do portów UE

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu – Kilka uwag o odpowiedzialności cywilnej zdalnych operatorów statków bezzałogowych

Marek Lewandowski, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA – Statki bezzałogowe – perspektywy i wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego

SSO dr Dominika Wetoszka, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG – Aspekty prawne zastosowania sztucznej inteligencji w zrównoważonej żegludze morskiej

PANEL III – INTELIGENTNE I ZIELONE PORTY MORSKIE

Prowadząca: SSO dr Dominika Wetoszka, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

Wystąpienia:

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor UG, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UG i Agnieszka Górka, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Gdańskiego –  Zielony port morski w prawie Unii Europejskiej

Robert Florczyk, Polski PCS Sp. z o. o. – Inteligentny port: jak zarządzać portem za pomocą nowych technologii

dr Beata Szymanowska, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, dr hab. Hanna Klimek, prof. UG, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i

dr Janusz Dąbrowski, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego –  Innowacyjność portu morskiego w Gdyni – studium przypadku

Katarzyna Denc, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o. – ­Nowe technologie w procesie przeładunkowym w terminalu kontenerowym

Dominika Milion, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. – Zrównoważony rozwój w portach morskich.

Skip to content