Zasady stosowania znaku ISM CODE

Znak certyfikacji ISM Code: – oznacza, że certyfikacja armatorskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem na zgodność z Kodeksem ISM została przeprowadzona przez PRS.PRS (Polski Rejestr Statków) zezwala armatorowi na używanie znaku certyfikacji na swoich dokumentach pod następującymi warunkami:
  • armator może używać znaku po otrzymaniu Dokumentu zgodności,
  • znak certyfikacji może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych lub reklamowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działalności, który określa zakres certyfikacji (np. typy statków objęte certyfikacją),
  • armator nie może zmieniać oryginalnej formy znaku certyfikacji, którego wzór dostarcza PRS,
  • znak certyfikacji może być używany w kolorze oryginalnym lub w kolorze czarnym na białym tle.
Wzór znaku w oryginalnym, błękitnym kolorze, PRS udostępnia w postaci pliku komputerowego.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Biuro ds. Morskich Systemów Zarządzania
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 188
email: kz@prs.pl

Skip to content