Sprzedaż publikacji

PRS oferuje możliwość zakupu wydawnictw przeznaczonych dla branży morskiej, jak międzynarodowe konwencje, kodeksy i zalecenia czy książki zapisów. Listę dostępnych publikacji i ich ceny znajdą Państwo poniżej.

Nie prowadzimy sprzedaży za gotówkę. Podane ceny są cenami brutto (5% VAT) do zamówień z dostawą do domu doliczany jest koszt wysyłki.

Przy zamówieniach więcej niż jednej sztuki wydawnictw z dostawą do domu, zalecamy zamówienie przez formularz kontaktowy.

Konwencje

Cena: 42,00 PLN
Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu – COLREG (jednolity tekst załącznika do Konwencji COLREG – 1972 wraz z poprawkami z 1981, 1987, 1989, 1993, 2001, 2007 i 2013, wydanie PRS, 2014

Cena: 189,00 PLN
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – MARPOL – 1973/78 Tekst jednolity, 2015 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na dzień 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015
Cena: 252,00 PLN
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS – Tekst jednolity, 2015 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015


Cena: 89,25 PLN
Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 poprawiona zgodnie z protokołem 1988 – tekst jednolity, wydanie PRS, 2017
Cena: 47,25 PLN
Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), wydanie PRS, 2006

Kodeksy i zalecenia

Cena: 47,25 PLN
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), oraz Wytyczne wdrażania Kodeksu ISM – International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention and Revised Guidelines on the Implementation of the ISM Code, wydanie PRS, 2015
Cena: 63,00 PLN
Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA), Tekst jednolity, 2016 – International Life-Saving Appliance Code (LSA Code), Consolidated edition, 2016Cena: 126,00 PLN
Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC), wydanie PRS, 2002
Cena: 73,50 PLN
Międzynarodowy kodeks dla statków żeglujących na wodach polarnych (Kodeks polarny), wydanie PRS, 2017


Cena: 126,00 PLN

Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), wydanie PRS, 2017

Cena: 115,50 PLN
Międzynarodowy Kodeks bezpieczeństwa statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF), wydanie PRS, 2017
Cena: 63,00 PLN
Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS) – International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), wydanie PRS 2005. + zm./amend. 1/2013

Cena: 42,00 PLN

Wytyczne do opracowania okrętowych planów zapobiegania zanieczyszczeniu morza – 2001, wydanie PRS, 2004

 

Cena: 31,50 PLN
Znowelizowane zalecenia dotyczące wejścia do zamkniętych przestrzeni na statkach – Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships (Res.A.1050(27)), wydanie PRS, 2014
Cena: 26,25 PLN
Porozumienie w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego (Porozumienie sztokholmskie – 1996), wydanie PRS, 1999

Książki zapisów

Cena: 52,50 PLN

Garbage Record Book Part I (all ships) – Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część I (wszystkie statki)

Cena: 105,00 PLN
Garbage Record Book Part II (ships that carry solid bulk cargoes) – Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część II (statki przewożące stałe ładunki masowe)
Cena: 36,75 PLN
Oil Record Book Part I – Machinery space operations – Książka zapisów olejowych część I – Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych
Cena: 36,75 PLN
Oil Record Book Part II – Cargo/ballast operations – Książka zapisów olejowych część II – Operacje ładunkowo-balastowe

Cena: 36,75 PLN
Ballast Water Record Book – International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM Convention)
Cena: 105,00 PLN

Dziennik pokładowy – Bordbuch – Log-Book

 

Inne

Cena: 42,00 PLN
Podstawy konstrukcji okrętów – Materiały szkoleniowe, 2009

Formularz kontaktowy

Zamów przez formularz kontaktowy


Skip to content