Aktualności

Najważniejsze postanowienia 108 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MSC 108)

Najważniejsze postanowienia 108 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MSC 108)

W dniach 15-24 maja 2024 r. odbyła się 108. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MSC 108), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział pracowników Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy pełnili rolę jej ekspertów oraz brali udział w pracach grup roboczych na tej sesji:

  • Krzysztofa Kołwzana – Kierownika Ośrodka ds. IMO
  • Wojciecha Kozyro – Zastępcy Dyrektora Pionu Okrętowego
  • Aleksandry Lubowskiej – Z-cy kierownika Ośrodka ds. IMO, Przewodniczącej Sekcji MSC
  • Hanny Słąby – Sekretarza Sekcji MSC z Ośrodka ds. IMO

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 8/2024, którego treść znajdą Państwo poniżej.

Skip to content