Aktualności

ZESTAWIENIE POSTANOWIEŃ IMO – II PÓŁROCZE 2023 R.

Ośrodek ds. IMO działający przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej zestawienie wymagań uchwalonych w II półroczu 2023 roku przez Międzynarodową Organizację Morską – Zestawienie postanowień IMO – II półrocze 2023 r. – Biuletyn Ośrodka ds. IMO nr 17/2023. Rezolucje uchwalone przez Zgromadzenie IMO w grudniu 2023 r. zostaną opublikowane niezwłocznie po ich wydaniu przez IMO. Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach krajowych sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO).

Skip to content