Aktualności

PRS z odnowionym uznaniem Liberii

1 listopada 2023 r. weszła w życie nowa umowa upoważniająca Polski Rejestr Statków S.A. do działania w imieniu administracji morskiej Liberii. Na podstawie umowy PRS może, w pełnym zakresie, wykonywać w imieniu władz morskich Liberii nadzory i inspekcje na zgodność z wymaganiami międzynarodowych przepisów konwencyjnych i prawa lokalnego na statkach pływających pod flagą tego kraju, tak w eksploatacji, jak i w budowie czy przebudowie.

Nowa umowa jest wersją skonsolidowaną wcześniejszych umów, jakie PRS zawarł z władzami morskimi Liberii i dostosowaną do obecnie obowiązujących wymagań konwencyjnych i rynkowych. Zawiera ujednolicone zapisy dla wszystkich organizacji uznanych (RO).

Liberia jest obecnie krajem z największą flotą na świecie pod względem tonażu – ponad 252 mln ton brutto, co stanowi niemal 15,9% udział w światowym rynku (o 0,3% więcej niż udział Panamy). W ciągu ostatnich 15. lat  Liberia podwoiła ilość statków pływających pod jej flagą i obecnie jest to ponad 5800 jednostek, z czego ponad połowę stanowią masowce i tankowce.

Flaga aspiruje, by oferować usługi na najwyższym poziomie, być najbezpieczniejszą i najlepszą pod względem jakości na świecie. Skuteczną realizację tych celów potwierdza umieszczenie Liberii na „białej liście” Port State Control Komitetu Paryskiego Memorandum (Paris MoU). Co więcej, Liberia jest też jednym z zaledwie kilku rejestrów posiadających certyfikat QUALSHIP21, wydawany przez amerykańską straż przybrzeżną (USCG).

Skip to content