Aktualności

Harmonogram obowiązku instalacji systemów obróbki wód balastowych – PRZYPOMNIENIE

Pozostał niecały rok czasu do terminu, kiedy standard D-2 odnośnie odprowadzania wód balastowych zacznie obowiązywać wszystkie statki operujące w normalnych warunkach  i w każdym czasie!

Na 71. sesji Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego zatwierdzono zmiany do przepisu B-3 Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, tzw. konwencji BWM. W ich wyniku ustalono nowy harmonogram instalacji systemów obróbki wód balastowych dla statków nowych oraz istniejących.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, statki powinny zainstalować system obróbki wód balastowych w celu spełnienia standardu D-2, jak następuje:

  • statki nowe, których stępka została położona 8 września 2017 roku lub po tej dacie, powinny spełniać standard D-2 w dniu oddania do eksploatacji,
  • statki istniejące powinny spełniać standard D-2 podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL, zakończonego w dniu 8 września 2019 lub po tej dacie, ale nie później niż 8 września 2024 roku,
  • statki istniejące, których przegląd odnowieniowy IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL został zakończony w dniu lub po 8 września 2014, lecz przed 7 września 2017, powinny spełniać standard D-2 podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego IOPP na zgodność z ww. załącznikiem zakończonego w dniu lub po dacie wejścia w życie Konwencji BWM,
  • statki istniejące, których pierwszy przegląd odnowieniowy IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL zakończony został w dniu 8 września 2017 lub po tej dacie, lecz przed 8 września 2019, powinny spełniać standard D-2 podczas drugiego przeglądu odnowieniowego IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL,
  • statki istniejące, które nie podlegają przeglądowi odnowieniowemu IOPP na zgodność z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL (zbiornikowce olejowe o pojemności brutto  poniżej 150 t  oraz  statki  inne niż zbiornikowce olejowe o pojemności brutto poniżej 400 t), powinny spełniać standard D-2 nie później niż 8 września 2024.

Należy zauważyć, że statki o pojemności 400 t brutto i większej, do których Konwencja ma zastosowanie, zobowiązane były uzyskać ważne międzynarodowe Świadectwo (Zaświadczenie zgodności) Postępowania z Wodami Balastowymi przed 8 września 2017 r., niezależnie od tego, czy system obróbki wód balastowych został zainstalowany czy nie.

Zatwierdzanie  instalacji  systemów  obróbki  wód  balastowych  i  wydawanie  odpowiednich  dokumentów  należy do kompetencji towarzystwa klasyfikacyjnego (np. Polski Rejestr Statków S.A.), które prowadzi nadzór konwencyjny nad danym statkiem i i wykonuje wymagane przeglądy skutkujące wystawieniem IBWMC.

Harmonogram instalacji systemów obróbki wód balastowych dla statków zbudowanych przed 8 września 2017 r. przedstawiony jest poniżej:

Skip to content