Aktualności

Jutro startują Waterborne Days 2023

Platforma Technologiczna Waterborne TP organizuje w Brukseli, w dniach 26-27 .09.2023 – Waterborne Days 2023. To dwudniowa konferencja, w trakcie której omówiony zostanie m.in. aktualny stan badań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe w sektorze szeroko pojętego transportu wodnego.

Konferencja, zorganizowana jako interaktywne wydarzenie, ma na celu kształtowanie sektora badawczo-rozwojowego w obszarze transportu wodnego w zgodności ze strategicznymi planami przejścia do zrównoważonego i ekologicznie przyjaznego środowiska, obejmującego wszystkie aspekty działań praktycznych i planów w obszarze transportu wodnego w UE.

Planowana przyszła współpraca uwzględniać będzie doświadczenia zdobyte przez konsorcjum projektu LASTING oraz Komisję Europejską. Będzie ona również tematem planowania oraz stworzenia konkretnych planów działania dla efektywnego poszerzania wiedzy o skończonych, realizowanych i przyszłych projektach, uzgodnionych przez ponad 120 wiodących firm i instytucji ze stowarzyszenia Waterborne ( https://www.waterborne.eu/).

Przedstawione będą doświadczenia podmiotów odpowiedzialnych za ten sektor przemysłu oraz zaawansowana tematyka badawczo-rozwojowa zmierzająca do opracowania zeroemisyjnych i efektywnych rozwiązań technicznych dla statków do poziomu gotowości technologicznej – TRL 8-9 (ang. Technology Readiness Level).

W ramach Waterborne Days odbędzie się szereg spotkań oraz dyskusji plenarnych, w szczególności obejmujących techniczne i legislacyjne tematy żeglugi. Poruszona będzie zwłaszcza tematyka rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla różnych typów statków, przy holistycznym podejściu do spraw bezpieczeństwa i zero-emisyjności oraz przy uwzględnieniu zagadnień multimodalnej logistyki i zarządzania wdrożeniami wyników prac, finansowanych lub będących w planach, w ramach działań inicjowanych lub koordynowanych w obrębie porozumienia Waterborne z Komisją Europejska i stowarzyszonymi partnerami.

Polski Rejestr Statków będzie aktywnym uczestnikiem konferencji a Główny Specjalista Pionu Naukowo-Badawczego, Marek Narewski, zabierze głos w plenarnej dyskusji poświęconej promom oraz ważnym aspektom transformacji europejskiej żeglugi promowej, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie bezpieczeństwa i zero-emisyjności.

W tym miejscu warto wspomnieć, że PRS opracował i opublikował  kilka publikacji przepisowych i informacyjnych dedykowanych właśnie zagadnieniom eko-efektywności. Są to:

– publikacje przepisowe:

Publikacja 72/P Wymagania bezpieczeństwa dla statków wykorzystujących gazy o niskiej temperaturze zapłonu (LNG, CNG, LPG) jako paliwo – lipiec 2023

Publikacja 103/P Wytyczne dotyczące efektywności energetycznej statków – kwiecień 2023

Publikacja 98/P Wytyczne dotyczące wymagań dla okrętowych silników wysokoprężnych wyposażonych w system oczyszczania gazów spalinowych z NOx za pomocą selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) – styczeń 2023

– publikacje informacyjne:

Publikacja 37/I Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków wykorzystujących instalacje energetyczne ogniw paliwowych – maj 2022

Publikacja 38/I Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków wykorzystujących alkohol metylowy lub etylowy jako paliwo – sierpień 2022

Publikacja 39/I Wytyczne dotyczące bezpiecznego przewozu pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (AFV) na statkach ro-ro oraz ładowania pojazdów elektrycznych na pokładzie – Październik 2022

Publikacja 11/I Bezpieczne wykorzystanie wodoru jako paliwa w komercyjnych zastosowaniach przemysłowych – czerwiec 2021.

Udział w Waterborne Days 2023 zgłosiło ponad 300 osób reprezentujących większość europejskich firm sektora stoczniowego oraz instytucji naukowo-badawczych i akademickich, zgrupowanych w stowarzyszeniu WEGMT (European Association of Universities in Marine Technology, które skupia 40 uczelni z 17 krajów. Stowarzyszenie dąży do rozwijania i propagowania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji inżynierów oraz absolwentów na temat technologii morskich. https://www.wegemt.com)

Strona wydarzenia z agendą: https://www.waterborne.eu/events/upcoming-events/waterborne-days-conference-2023.

 

Skip to content