Egzaminowanie personelu spawającego i zgrzewającego tworzywa sztuczne

Nadanie personelowi spawającemu i zgrzewającemu tworzywa sztuczne uprawnień PRS następuje po sprawdzeniu jego wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Egzaminy przeprowadzane są na zlecenie klienta, w jego firmie lub ośrodkach/firmach przygotowanych do takiej działalności. Dokumentem końcowym uznania spawacza jest Świadectwo egzaminu kwalifikującego spawacza i zgrzewacza.

Procedura związana z egzaminowaniem spawaczy przedstawiona jest w Publikacji 108/P – Egzaminowanie i certyfikacja personelu spawającego i zgrzewającego  tworzywa sztuczne. Zawarte są w niej zasady egzaminowania, dopuszczania do egzaminu, a także zakresy uprawnień certyfikowanego personelu.

Publikacja ma zastosowanie do personelu realizującego procesy spajania tworzyw termoplastycznych następującymi technikami:

  • spawanie i zgrzewanie gorącym gazem,
  • spawanie i zgrzewanie gorącym narzędziem,
  • zgrzewanie gorącym klinem,
  • zgrzewanie elektrooporowe,
  • spawanie ekstruzyjne.

Publikacja 108/P dostępna jest również w zakładce Przepisy i wydawnictwa PRS > Publikacje PRS P (Przepisowe) oraz I (Informacyjne).

Aktualny wykaz spawaczy z uprawnieniami PRS

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  +48 58 75 11 220
email: tk@prs.pl

Skip to content