Emergency Response Center (ERC)

PRS (Polski Rejestr Statków) uruchomił usługę szybkiego doradztwa armatorom – tzw. Emergency Response Center (ERC), uruchamianą w sytuacjach awaryjnych jakie mogą spotkać statek i jego załogę np.:

  • uszkodzenie kadłuba,
  • wejście statku na mieliznę,
  • przesunięcie ładunku,
  • pożar/wybuch,
  • zderzenie ze stałym lub ruchomym obiektem,
  • nadmierny przechył.

Emergency Response Center tworzy czteroosobowy Zespół szybkiego doradztwa armatorom w sytuacjach awaryjnych, składający się ze specjalistów od stateczności, wytrzymałości kadłuba i ochrony środowiska. W sytuacjach wyjątkowych skład Zespołu może być uzupełniany o specjalistów z innych dziedzin. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który jest także osobą kontaktową w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.

Zespół ma do dyspozycji odpowiedni sprzęty komputerowy, nowoczesne środki łączności i niezależne źródło zasilania na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej. Każdy statek objęty usługą ERC opisany jest komputerowym modelem, co umożliwia ocenę aktualnego zagrożenia i zaproponowanie Armatorowi podjęcie odpowiednich działań. Pomoc jest udzielana w czasie od 4 do 12 godzin od momentu otrzymania ze statku informacji o sytuacji awaryjnej.

Informacje o sytuacjach awaryjnych należy zgłaszać pod numer tel. +48 58 75 11 148 lub na adres mailowy: erc@prs.pl

Należy zaznaczyć, że praca członków Emergency Response Center ma wyłącznie charakter doradczy i konsultacyjny. Dzięki stałemu kontaktowi z załogą statku i z przedstawicielem armatora podczas zaistnienia sytuacji awaryjnej pomaga lepiej ocenić aktualną sytuację i podjąć właściwe decyzje przez kapitana statku.

W przypadku podpisania umowy pomiędzy armatorem i PRS, armator zobowiązany jest do wypełnienia trzech formularzy, będących załącznikami do umowy:

  1. List of ships covered by PRS ERC services
  2. Technical documentation specification
  3. Instructions for Owner

Polski Rejestr Statków S.A.
PRS Emergency Response Center
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  +48 58 75 11 148
email: erc@prs.pl

Skip to content