Certyfikacja ISPS

PRS (Polski Rejestr Statków) oferuje armatorom certyfikację systemów ochrony statków zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS).

Kodeks ISPS obowiązuje następujące typy statków uprawiających żeglugę międzynarodową:

  • statki pasażerskie, w tym pasażerskie jednostki szybkie,
  • statki towarowe o pojemności brutto 500 i większej, w tym towarowe jednostki szybkie,
  • platformy wiertnicze.

Za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ochroną odpowiedzialny jest armator.

Zadaniem PRS jest:

  • bezstronna ocena i zatwierdzenie Planu ochrony statku wraz z Oceną stanu ochrony statku,
  • obiektywne przeprowadzenie auditu na statku,
  • wystawienie odpowiedniego certyfikatu.

PRS zapewnienia prowadzenie procesu certyfikacji w oparciu o skuteczne metody, bezstronność ocen, pełne poszanowanie tajemnic klientów oraz zachowanie poufności spostrzeżeń i wniosków podczas przeprowadzania procesu certyfikacji i po jego zakończeniu.

Armatorzy, których system ochrony statków został przez PRS certyfikowany na zgodność z Kodeksem ISPS, mogą na swoich dokumentach umieszczać znak certyfikacji ISPS Code.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Biuro ds. Morskich Systemów Zarządzania
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 188
email: kz@prs.pl

Certyfikajca ISPS:

Skip to content