Certyfikacja rekreacyjnych jednostek pływających – Dyrektywa 2013/53/UE – RCD

Jest to ocena, czy dana jednostka pływająca spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2013/53/UE (w skrócie RCD) i odpowiednich norm z nią zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać udostępniona do sprzedaży/użytkowania na obszarze Europy.

Posiadania certyfikatów zgodności z dyrektywą RCD wymagają rekreacyjne jednostki pływające dowolnego typu, o dowolnym napędzie, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, kompletne i częściowo wyposażone oraz do ich elementy.

Szczegółowy zakres zastosowania dyrektywy 203/53/EU obejmujący wykaz wyrobów znajduje się tutaj.

Sposób przeprowadzania procesu oceny zgodności pływających jednostek rekreacyjnych i skuterów wodnych oraz ich części składowych zgodnie z dyrektywą 2013/53/UE opisany jest w Programie oceny zgodności z dyrektywą 2013/53/UE.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content