Aktualności

Postanowienia 10 sesji podkomitetu IMO SDC

Postanowienia 10 sesji podkomitetu IMO SDC

W dniach 22-26 stycznia 2024 r. odbyła się 10. sesja Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SDC 10), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział Pana Marka Narewskiego – Głównego Specjalisty Inspektoratu Naukowo-Badawczego Polskiego Rejestru Statków S.A., który pełnił rolę eksperta oraz brał udział w pracach grup roboczych na tej sesji.
Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 01/2024, którego treść znajdą Państwo poniżej.

Biuletyn Ośrodka ds. IMO nr 01/2024

Skip to content