Aktualności

PRS z certyfikatem jednostki inspekcyjnej

PRS z certyfikatem jednostki inspekcyjnej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 19 stycznia br. Polski Rejestr Statków S.A. otrzymał Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Nr AK 047. PRS uzyskał uprawnienia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji do wykonywania inspekcji w obszarze trzech dyrektyw Unii Europejskiej: 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających (RCD), 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV) oraz 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED).

Otrzymany certyfikat jest wynikiem procesu akredytacji i audytu przeprowadzonego w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób Pionu Certyfikacji PRS przez PCA w listopadzie ubiegłego roku. Dokument potwierdza, że PRS spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 jako jednostka inspekcyjna typu A, czyli organizacja całkowicie niezależna od wszystkich stron zainteresowanych. Oznacza to, że posiadamy odpowiednie kompetencje, zasoby i personel do przeprowadzania inspekcji w zakresie ww. dyrektyw UE.

Proces akredytacji przez PCA był złożony i obejmował przegląd dokumentacji jednostki ubiegającej się o akredytacji oraz ocenę na miejscu.

Gratulujemy zespołowi Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób uzyskania kompetencji jednostki inspekcyjnej i dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie włożone w spełnienie wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji jednostek inspekcyjnych PCA.

Skip to content