Uznawanie typu wyrobu

Producent wyrobu zainteresowany uzyskaniem Świadectwa uznania typu wyrobu powinien złożyć w Centrali lub biurze terenowym PRS (Polskiego Rejestru Statków) wniosek o uznanie. Do wniosku należy dołączyć podstawowe informacje o wyrobie.

Po otrzymaniu wniosku, PRS określa zakres dokumentacji, która powinna być dostarczona do PRS.

Na podstawie uzgodnionego programu prób przeprowadzone są próby wyrobu. PRS przeprowadza też inspekcję zakładu produkującego wyrób.

Na podstawie dokumentacji, pozytywnych wyników prób i pozytywnego wyniku inspekcji, PRS wystawia Świadectwo uznania typu wyrobu, z podanym terminem ważności i zakresem uznania.

Uznawanie typu wyrobu wg wymagań i procedur uzgodnionych

Towarzystwa klasyfikacyjne uznane przez Unię dokonały uzgodnień technicznych i proceduralnych warunków wzajemnego uznawania świadectw typu w odniesieniu do grupy kilkudziesięciu wyrobów przeznaczonych na statki. Poddanie wyrobu procedurze uznania typu na zgodność z  jednolitymi wymaganiami, przy zastosowaniu uzgodnionych procedur, oznacza, że świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez jedno z tych towarzystw, w tym PRS, będzie honorowane przez wszystkie pozostałe.

Informacje dotyczące uznawania typu wyrobu wg wymagań i procedur uzgodnionych podane zostały w wydanej przez PRS Publication No. 102/P – EU RO Mutual Recognition of Type Approval.

Wytwórnia, która produkuje wyrób uznany przez PRS, ma prawo wykorzystywać do celów marketingowych znaki uznania przez PRS. Zasady korzystania z tych znaków można znaleźć tutaj.

Aktualny wykaz wyrobów uznanych przez PRS, w tym wyrobów uznanych wg wymagań i procedur uzgodnionych, znaleźć można w wyszukiwarce on-line firm i wyrobów posiadających aktualne uznanie PRS.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  +48 58 75 11 226
email: tm@prs.pl

Uznania materiałów, w tym do procesów technologicznych:

Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny

tel.: +48 58 75 11 220
email: tk@prs.pl

Skip to content