Uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego

PRS decyzją z dnia 10.01.2018r. nadaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XXII – badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

PRS dysponuje zapleczem technicznym i organizacyjnym oraz dostępem do akredytowanych laboratoriów wyposażonych w urządzenia niezbędne do wykonywania badań, zapewniających bezstronność i rzetelność sporządzania opinii w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego. Ponadto PRS jest jednostką certyfikowaną i akredytowaną w zakresie swojej działalności.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Nadzorów Przemysłowych
Sekretariat
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 137
email: dp@prs.pl

Skip to content