Doradztwo techniczne

W ramach doradztwa technicznego PRS oferuje:

Oprogramowanie:

  •  Kalkulatory ładunkowe, wspomagające pracę oficera pokładowego na statku

Polski Rejestr Statków wyspecjalizował się w tworzeniu kalkulatorów ładunkowych StabPRS. Programy te opracowywane są na zlecenie armatorów, po uzgodnieniu  z nimi szczegółowo zakresu funkcjonalności. Kalkulatory ładunkowe StabPRS przygotowywane są dla różnego typu statków, między innymi dla masowców, drobnicowców, zbiornikowców, kontenerowców, statków typu ro-pax.

Opracowane programy są przygotowane w taki sposób, aby uzyskać w towarzystwie klasyfikacyjnym nadzorującym jednostkę świadectwo uznania – do tej pory w DnV, GL, CCS i NK.
Programy umożliwiają wykonywanie obliczeń statecznościowych i wytrzymałościowych dla dowolnych eksploatacyjnych stanów załadowania, zadawanych przez oficerów pokładowych w stanach nieuszkodzonym i w stanie uszkodzonym.

Szczegółowy opis funkcjonalności programów StabPRS można odnaleźć na stronie tutaj.

  • Programy statecznościowo – wytrzymałościowe dla doków pływających

Polski Rejestr Statków, bazując na wiedzy i doświadczeniu, opracowuje oprogramowanie StabPRS dla doków pływających umożliwiające wykonanie obliczeń mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji doku w stanie roboczym, jak również podczas zanurzania i wynurzania doku – z obiektem lub bez. Program StabPRS zapewnia otrzymanie w każdym kroku operacji zadokowania/wydokowania istotnych informacji pozwalających ocenić bezpieczeństwo procesu. Wykonywane są w tym celu obliczenia wartości parametrów statecznościowych i wytrzymałości ogólnej.

Na zlecenie Gdańskiej Stoczni Remontowej opracowanych zostało sześć autorskich  programów dla wszystkich doków stoczniowych

  • Programy statecznościowo – wytrzymałościowe dla barek półzanurzalnych

 PRS oferuje również wyspecjalizowany program StabPRS dla barek półzanurzalnych, który wykorzystywany jest do celów bezpiecznego dokowania różnego typu obiektów pływających.
Tego typu oprogramowanie zostało przygotowane na zlecenie Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.
Zadaniem programu jest zaplanowanie przebiegu balastowania, poprzez kontrolę parametrów statecznościowych i wytrzymałościowych w szczególnie niebezpiecznych momentach procesów, takich jak przeniesienie obiektu dokowanego (często ciężkiego i wielkogabarytowego) na barkę/z barki czy też wsparcie konstrukcji barki o podłoże akwenu. Program już wielokrotnie  potwierdził spełnianie stawianych przed nim wymagań, ułatwiając bezpieczne wykonanie  operacji.

Więcej informacji na temat oferowanego przez PRS oprogramowania można znaleźć zostały tutaj.

Obliczenia wytrzymałościowe MES

Posiadamy równiez doświadczenia w wykonywaniu obliczen wytrzymalościowych MES.

Oferujemy usługi polegajace na wykonywaniu obliczeń zgodnie z wymaganiami Common Structural Rules dla masowców i zbiornikowców w opraciu o autorskie oprogramowanie.

Wyniki naszych prac badawczych związanych z wykonywaniem obliczeń wytrzymałościowych konstruckji statków prezentuje na konferencjach międzynarodowych (IMAM’11Martech 2020).

Wykonujemy również obliczenia na zgodność z wymaganiami innych twoarzystw klasyfikacyjnych (referencje).

Symulacje zachowania obiektów pływających na fali itp.

Posiadamy autorskie programy wykonywania symulacji zachowania statku na fali. Wyniki obliczeń PRS były prezentowane na wielu konferencjach (Marine 2013 , Hydronav 2014IMAM’11Sympozjum PRS 2011).

Oprogramowanie opiera się na opisie 3D kadłuba statku. Obliczenia zachowania statku na fali wykonywane są  z uwzglednieniem takich zjawisk nieliniowych jak woda na pokładzie czy sloshing w zbiornikach okrętowych.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Naukowo-Badawczy
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 248
email: dr@prs.pl

Skip to content