Program statecznościowo – wytrzymałościowy STAB PRS

STAB PRS

Jednym z celów prac naukowo-badawczych prowadzonych w PRS jest tworzenie numerycznych modeli oraz programów komputerowych służących do przeprowadzania potrzebnych analiz i symulacji zachowania się statku, jego konstrukcji i wyposażenia w normalnych oraz ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Program StabPRS, służący do kontroli stateczności, wytrzymałości ogólnej i lokalnej w dowolnym stanie załadownia, jest jednym z takich programów.

PRS oferuje usługę opracowania programu StabPRS dla określonego statku, uwzględniającego jego specyficzne cechy. Dostosowany do wymagań konkretnego statku program StabPRS wspomaga codzienne operacje, zapewniając natychmiastowe obliczenia zmian masy ładunku w trakcie prowadzonych operacji przeładunkowych, a na tej podstawie parametrów statecznościowych i wytrzymałościowych w stanie nieuszkodzonym i awaryjnym. Wprowadzając różne dane, możemy otrzymać zaktualizowane obliczenia wybranych parametrów związanych z bezpieczeństwem. Poza tym program StabPRS wykonuje obliczenia umożliwiające wizualizację ruchu statku na fali.

Wybierz moduł, który zawiera interesujące Cię zagadnienie. Jeśli nie możesz go znaleźć, skontaktuj się z Pionem Naukowo – Badawczym, e-mail: dr@prs.pl w celu uzyskania dalszych informacji.

Opcje realizowane przez program:

PRS poleca również opracowane przez siebie kalkulatory, pomocne przy projektowaniu, budowie, eksploatacji i remontach statków. Są one dostępne na podstronie Aplikacje PRS.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Naukowo-Badawczy
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 248
email: dr@prs.pl

Skip to content