Aktualności

Rozszerzenie akredytacji PRS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

Rozszerzenie akredytacji PRS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

W dniu 21 czerwca br.  Polski Rejestr Statków S.A. otrzymał decyzję Polskiego Centrum Akredytacji o rozszerzeniu, posiadanej przez PRS jako jednostkę certyfikującą, akredytacji na prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania w programie EMS – systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001: 2015) oraz w HSMS – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001:2018). Rozszerzenie dotyczy kodu IAF 01 – branże: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo a wg polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej kodów PKD: 01, 02 i 03, czyli upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa (włączając działalność usługową), leśnictwa i pozyskiwania drewna oraz rybactwa.

Otrzymane rozszerzenie akredytacji umożliwia nam świadczenie usług oceny zgodności systemów zarządzania środowiskowego i BHP w przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działalność w ww. obszarach (kodach PKD) i wystawianie odpowiednich certyfikatów z akredytacją PCA.

Cieszymy się, że poszerzając zakres naszych kompetencji możemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i oczekiwania rynku.

Po więcej informacji o usługach certyfikacji świadczonych przez PRS w obszarze systemów zarządzania zapraszamy na stronę: https://prs.pl/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/

Skip to content