Aktualności

Nowy Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

Nowy Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

Dnia 7 czerwca 2024 r. Pan Grzegorz Pettke, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. 

Nowy Prezes jest absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni. Posiada bogate doświadczenie w sektorze morskim, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W roku 1991, po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym podjął pracę w Polskim Ratownictwie Okrętowym (obecnie SAR), gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe elektryka okrętowego. W Polskim Rejestrze Statków S.A., gdzie rozpoczął prace w 1997 roku jako asystent techniczny, był inspektorem Centrali, kierownikiem Inspektoratu Maszynowo-Elektrycznego, a także przez ponad 6 lat Dyrektorem Pionu Okrętowego. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

Wybór nowego Prezesa Polskiego Rejestru Statków S.A. jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju i wzmacniania pozycji Spółki na arenie krajowej i międzynarodowej. Dzięki temu Polski Rejestr Statków S.A. będzie mógł nadal pełnić ważną rolę podmiotu, który zapewnia utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz jakości nie tylko w branży morskiej, ale również off-shore i lądowej. Ważnym obszarem wyznaczonym przez nowego Prezesa będzie udział PRS w projektach badawczych i rozwojowych, m.in. wspierających innowacje projektowane, badane i wdrażane przez polskie podmioty.

W strategii PRS realizowanej przez nowego Prezesa, będzie m.in. tworzenie szerokiego lobbingu na rzecz współpracy oraz tworzenia więzi pomiędzy firmami polskimi, wzmacniając pozycję i obszary świadczonych usług na rynku międzynarodowym.

Skip to content