Aktualności

Najważniejsze postanowienia 10 sesji podkomitetu ds. systemów i wyposażenia statków (IMO SSE)

Najważniejsze postanowienia 10 sesji podkomitetu ds. systemów i wyposażenia statków (IMO SSE)

W dniach 4 – 8 marca 2024 r. odbyła się 10. sesja Podkomitetu ds. Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE 10), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział Pani Eweliny Galant –   specjalisty technicznego Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego oraz Pana Marka Narewskiego – Głównego Specjalisty Inspektoratu Naukowo-Badawczego Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy pełnili rolę ekspertów oraz brali udział w pracach grup roboczych na tej sesji. Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 04/2024.

Skip to content