Uznawanie firm

Wytwórnia, laboratorium, firma serwisowa lub remontowa zainteresowana uzyskaniem Świadectwa uznania PRS powinna złożyć w Centrali lub biurze terenowym Polskiego Rejestru Statków wniosek o uznanie, określając rodzaj działalności mającej być przedmiotem uznania oraz podając podstawowe informacje o sobie.

Po otrzymaniu wniosku, PRS określa zakres dokumentacji, która powinna być dostarczona do PRS. Dokumentacja ta po akceptacji stanowi podstawę inspekcji, którą PRS przeprowadza w firmie.

Na podstawie dokumentacji i pozytywnego wyniku inspekcji PRS wystawia Świadectwo uznania, w którym określa zakres i termin ważności uznania.

Firmy posiadające ważne uznanie PRS mogą w celach marketingowych posługiwać się znakami uznania PRS. Zasady korzystania ze znaków uznania PRS są dostępne tutaj.

Aktualny wykaz firm uznanych przez PRS można sprawdzić w wyszukiwarce on-line firm i wyrobów posiadających aktualne uznanie PRS.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Służba Techniczna
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  +48 58 75 11 198
email: ot@prs.pl

Skip to content