Przeglądy podwodne (zespół nurków)

PRS (Polski Rejestr Statków) jest towarzystwem klasyfikacyjnym, które samodzielnie przeprowadza przeglądy obiektów pod wodą.

Od 1978 roku w PRS działa Zespół Nurków, złożony z naszych doświadczonych inspektorów, posiadających kompetencje nurków zawodowych. Inspektor nurek uprawniony jest do bezpośredniej interpretacji wyników inspekcji.

Oprócz przeglądów podwodnych części kadłubów statków, Zespół Nurków świadczy usługi doradcze i eksperckie dotyczące budowli hydrotechnicznych (instalacje off-shore, baseny portowe, kanały, śluzy, tamy itp.).

Nurkowie PRS wykonują:

  • badania nieniszczące w zakresie pomiarów grubości elementów metalowych zanurzonych pod wodą – poszycia zewnętrznego kadłubów statków,
  • elementów konstrukcyjnych wież wiertniczych oraz
  • budowli hydrotechnicznych.

Certyfikaty, wydane przez jednostki notyfikowane w Unii Europejskiej, potwierdzają spełnienie przez Zespół wymagań normy PN-EN ISO 9712 dotyczącej zasad kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących.

Możliwość przeprowadzenia przez inspektorów nurków PRS przeglądu podwodnego poszycia zewnętrznego kadłuba statku zamiast przeglądu na doku, gdy jest to dopuszczone przez przepisy oraz w sytuacjach awaryjnych, stanowi istotne udogodnienie dla klienta.

Skip to content