Ocena ryzyka

PRS oferuje operatorom złożonych obiektów przemysłowych, w tym obiektów wydobycia, przeróbki i przesyłu gazu i ropy:

  • wykonanie oceny (wraz z wnioskami i opisem ewentualnych działań naprawczych) niezawodności i ryzyka dla obiektów będących w eksploatacji,
  • wykonanie oceny (wraz z wnioskami i opisem ewentualnych działań naprawczych) niezawodności i ryzyka dla obiektów w stadium koncepcji, projektu i budowy,
  • opracowanie, na podstawie oceny niezawodności i ryzyka, nowych lub racjonalizację istniejących systemów obsługi technicznej urządzeń, zarządzania remontami i modernizacjami oraz zarządzania gospodarką częściami i urządzeniami zamiennymi i zapasowymi.

Opracowania realizujemy drogą wprowadzania aplikacji programów komputerowych wykonanych odpowiednio do właściwości obiektu (tailor cut software).

W naszych działaniach koncentrujemy się na bezpieczeństwie, niezawodności, gotowości i ekonomice eksploatacji obiektu. Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów, pracujących zgodnie z systemem zapewnienia jakości.

Stosując, dzięki posiadanym programom, matematyczne metody ilościowej oceny ryzyka (Qantitative Risk Analysis) i niezawodności, umożliwiamy w odniesieniu do obiektu przemysłowego:

  • zwiększenie bezpieczeństwa osób, infrastruktury i środowiska,
  • zmniejszenie kosztów budowy i eksploatacji,
  • optymalizację obsługi technicznej i procedur eksploatacyjnych.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Nadzorów Przemysłowych
Sekretariat
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
email: dp@prs.pl

Skip to content