Inne usługi

PRS oferuje:

  • na zlecenie użytkowników, wykonuje okresowe przeglądy techniczne nad utrzymaniem w ruchu urządzeń instalacji przemysłowych na lądzie oraz na stacjonarnych obiektach morskich,
  • wykonuje analizy techniczno – finansowe,
  • na zlecenie użytkowników lub wykonawców instalacji, wykonuje okresowe przeglądy techniczne pomostów i platform pływających oraz wydaje stosowne orzeczenia techniczne o zdatności do pływania,
  • potwierdza spełnienie wymagania powtarzalności cech jakościowych, deklarowanych przez producenta wyrobów, wydając stosowne świadectwa uznania typu wyrobu,
  • wykonuje usługi doradcze i eksperckie oraz pełni specjalistyczne nadzory w dziedzinie wykonania obiektów hydrotechnicznych,

PRS oferuje także usługi związane z nadzorem w zakresie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, takich jak inwestycje przemysłowe nowe i modernizowane, w przypadkach finansowania tych projektów nie ze środków własnych, lecz z innych źródeł, np.:

  • z zaliczki podmiotu finansującego inwestycję uruchamianej po osiągnięciu odpowiedniego stopnia gotowości inwestycji,
  • z przedmiotowego kredytu bankowego przeznaczonego na realizację części projektu inwestycyjnego,
  • gdy uruchomienie wyżej podanych źródeł finansowania wymaga gwarancji, poręczeń czy kontrgwarancji.

Więcej informacji na temat tych usług dostępne jest tutaj.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Nadzorów Przemysłowych
Sekretariat
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
email: dp@prs.pl

Skip to content