Ekspertyzy i orzeczenia techniczne

Opierając się na długoletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach pracowników, PRS oferuje wykonywanie ekspertyz i analiz technicznych obiektów przemysłowych, takich jak:

  • ocena stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej,
  • wycena wartości rynkowej obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
  • ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów infrastruktury technicznej.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Nadzorów Przemysłowych
Sekretariat
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
email: dp@prs.pl

Skip to content