Pozostałe oferty pracy – HR, Administracja, Księgowość

Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Specjalista Działu Księgowości

Zakres obowiązków:
 • weryfikacja otrzymanych zleceń sprzedaży pod kątem wystawiania faktur;
 • samodzielne wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących oraz not obciążeniowych na podstawie otrzymanych zleceń wewnętrznych;
 • poprawna dekretacja dokumentów sprzedaży na odpowiednie konta przychodowe;
 • przygotowywanie not odsetkowych;
 • uzgadnianie należności kontrahentami;
 • monitorowanie należności, w tym udział w realizowaniu procedury windykacyjnej;
 • przekazywanie spraw do postępowania sądowego (współpraca z wewnętrzną i zewnętrzną kancelarią prawną);
 • rozliczanie i ewidencja płatności kartą;
 • weryfikacja rozliczeń delegacji (w tym delegacje w walucie);
 • weryfikacja dokumentów kosztowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • wprowadzanie dokumentów księgowych pod nadzorem przełożonego;
 • przygotowywanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej;
 • aktywny udział w optymalizacji procesów finansowych.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane z zakresu rachunkowości, finansów czy ekonomii);
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość podstaw księgowości;
 • znajomość przepisów podatkowych dotyczących wystawiania faktur;
 • znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel);
 • umiejętności analityczne i organizacyjne;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • sumienność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 • chęć poszerzania wiedzy i otwartość na nowe technologie.
Mile widziane:
 • znajomość programu Symfonia Handel;
 • znajomość języka angielskiego.
Aplikuj
Miejsce pracy: PRS S.A. Placówka Ustka

Stanowisko: Pracownik administracyjny

Zakres obowiązków:
 • przyjmowanie zleceń od zleceniodawców, prowadzenie ich ewidencji, przekazywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
 • prowadzenie ewidencji wystawionych dokumentów z realizacji zleceń;
 • prowadzenie ewidencji poczty wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej placówki firmy;
 • zakładanie i ewidencja teczek dokumentów związanych z: jednostkami pływającymi, delegacjami służbowymi pracowników placówki, etc.;
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z systemem jakości;
 • redagowanie i wysyłanie pism;
 • planowanie i realizacja zaopatrzenia placówki w materiały biurowe, druki, środki czystości i inne wynikające z zarządzeń spółki;
 • sporządzanie zestawień miesięcznych, kwartalnych, rocznych dotyczących działalności placówki;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia placówki oraz księgozbioru technicznego.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • min. 1 rok doświadczenia na stanowisku pracownika biurowego (mile widziana branża morska, stoczniowa);
 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnej obsługi dokumentacji;
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk

Stanowisko: Pracownik recepcji

Zakres czynności:
 • przyjmowanie interesantów- kontrola dostępu do obiektów Spółki;
 • obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych;
 • prowadzenie terminarza sal konferencyjnych;
 • obsługa korespondencji wchodzącej i wychodzącej ze Spółki;
 • dystrybucja korespondencji wewnątrz firmy według ustalonego schematu;
 • opisywanie faktur w zakresie przyporządkowanym stanowisku;
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office (głównie MS Excel);
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • samodzielność i dokładność;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym (przyjmowanie gości zagranicznych);
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Aplikuj
Aplikuj na wybrane stanowisko poprzez poniższy formularz

Pracuj w PRS S.A.


Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
rekrutacja@prs.pl

Oferujemy:

Pracę w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym

Zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo poprzez umowę o pracę.

Rozwój zawodowy

Oparty na systemie szkoleń i kształtowaniu środowiska pracy oraz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, finansowanych przez pracodawcę.

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas rozpoczęcia pracy umożliwia dostosowanie harmonogramu do indywidualnych potrzeb, co sprzyja równowadze, między życiem zawodowym, a prywatnym.

Pracowniczy Program Emerytalny

To sposób na gromadzenie dodatkowych oszczędności na fundusz inwestycyjny na czas emerytury, w którym pracodawca, dofinansowuje comiesięczną składkę.

Dofinansowanie do Pakietu Opieki Medycznej

Pakiet medyczny to prywatna usługa zdrowotna, która jest alternatywą dla publicznej opieki zdrowotnej, zapewniając spokój i wsparcie w przypadku różnych sytuacji życiowych.

Dofinansowanie do Karty Sportowej

Umożliwia zapewnienie równowagi, między pracą, a aktywnością fizyczną, co jest kluczowym aspektem dla zdrowego stylu życia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Są to środki finansowe przez pracodawcę, które są gromadzone na osobnym rachunku bankowym, w celu zapewnienia wsparcia socjalnego uprawnionym do tego pracownikom.

Strzeżony parking/garaż dla rowerzystów

Na terenie firmy znajduje się bezpłatny, ogrodzony parking dla pracowników oraz garaż na rowery.

Skip to content