Oferty pracy – Pion Szkoleń

Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Specjalista ds. szkoleń

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów oraz współpraca z istniejącymi klientami;
 • analiza potrzeb klienta i budowanie rozwiązań;
 • realizowanie wyznaczonych celów;
 • wsparcie administracyjno-organizacyjne Pionu Szkoleń;
 • współpraca z Działem Marketingu przy promowaniu działalności szkoleniowej i budowaniu wizerunku firmy;
 • pozyskiwanie źródeł finansowania szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych;
 • sporządzanie raportów z wykonanych działań.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego lub w trakcie nauki;
 • wysokich umiejętności sprzedażowych;
 • samodzielności w działaniu z jednoczesną umiejętnością pracy w zespole;
 • umiejętności i wiedzy z zakresu obsługi kanałów Social Media;
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy, dbania o szczegóły wykonywanych zadań;
 • wysokiej kultury osobistej, zorganizowania i odpowiedzialności;
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • zdolności komunikacyjnych i chęci uczenia się;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w sprzedaży B2B.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Stażysta/ka w Pionie Szkoleń

Podstawowy zakres obowiązków:
 • Codzienne wsparcie pracowników Pionu Szkoleń,
 • Współdziałanie w obszarze obsługi Klienta przy realizacji części działań w procesach dotyczących szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Współdziałanie w obszarze monitorowania kompetencji personelu zaangażowanego w procesy realizowane w Pionie Szkoleń,
 • Współdziałanie w obszarach wspomagających sprzedaż usług szkoleniowych dla Klientów zewnętrznych – analizy potrzeb, rynku, obecnych i potencjalnych Klientów,
 • Współdziałanie z innymi Pionami i Komórkami organizacyjnymi w PRS.
Planowany przebieg procesu adaptacji Stażysty:
 • Zapoznanie stażysty z najbliższymi współpracownikami oraz z opiekunem stażu.
 • Zapoznanie stażysty z przestrzenią biurową.
 • Przydzielenie stażyście stanowiska pracy oraz nadanie odpowiednich uprawnień umożliwiających poruszanie się po firmie i realizację wyznaczonych zadań.
 • Zapoznanie stażysty z:
  • ogólnymi informacjami na temat organizacji (np. historia, misja, wizja, wartości, struktura, cele, charakterystyka działalności),
  • kulturą organizacyjną, sposobami komunikacji, zasadami postępowania, realizowaniem poleceń służbowych,
  • obowiązującymi w firmie przepisami, regulaminem BHP.
  • Szkolenie z działalności Pionu Szkoleń,
  • Udział w wybranym komercyjnym szkoleniu otwartym, oferowanym Klientom zewnętrznym przez Pion Szkoleń.
Kompetencje, które będą rozwijane przez Stażystę w trakcie trwania stażu:
 • Kompetencje zawodowe  Znajomość procesów w Pionie Szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi Klienta, działanie we fragmentach procesów, umiejętności analityczne.
 • Kompetencje społeczne Komunikacja w biznesie, praca w zespole, współpraca z Klientami wewnętrznymi (Pracownikami PRS) oraz Klientami zewnętrznymi (komercyjnymi), relacje z ludźmi.
Aplikuj

Pracuj w PRS S.A.

Aplikuj na wybrane stanowisko poprzez poniższy formularz


Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Szkoleń
+48 58 75 11 115
dl@prs.pl

Skip to content