Oferty pracy – Pion Przemysłowy

Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Specjalista ds. przetargów

Wymagania:
 • biegła znajomość języka angielskiego min. B2;
 • wykształcenie wyższe (finanse, logistyka, handel lub techniczne) uzupełnione specjalistycznymi kursami;
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych (PZP) oraz doświadczenie w ich stosowaniu, w tym mile widziane w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa;
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania odpowiedzi do zapytań ofertowych (RFQ, RFP, RFI);
 • doświadczenie w redagowaniu treści umów;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym;
 • znajomość branży budowlanej, znajomość prawa budowlanego i procesu prowadzenia inwestycji budowlanych;
 • umiejętność kosztorysowania.
Zakres obowiązków:
 • śledzenie i pełna obsługa portali przetargowych najważniejszych klientów firmy;
 • przeprowadzanie analiz ogłoszonych postępowań publicznych pod kątem oceny szans rynkowych (Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ze szczególny uwzględnieniem projektów umów oraz wymagań technicznych);
 • realizowanie ofert do przetargów z przyznanego zakresu – zakres obejmujący wszelkie działania związane z oceną merytoryczną i uzasadnieniem jego organizacji, przygotowaniem i realizacją procesu przetargowego z uwzględnieniem aspektów prawnych, formalnych, organizacyjnych i biznesowych (przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem spełnienia wymagań formalno-prawnych i spełnienia pozostałych wymagań umożliwiających złożenie oferty);
 • przygotowywanie projektów umów z przypisanego zakresu, uzgodnienie treści pod kątem poprawności merytorycznej, prawnej i podatkowej jak również koordynacja procesu ich podpisania;
 • przygotowywanie gotowych dokumentów ofertowych dla wybranych przetargów;
 • obsługa i śledzenie przebiegu realizacji przetargu do momentu podpisania umowy;
 • sporządzanie raportów i analiz z udziałów w przetargach, analiza rynku, działań konkurencji.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Specjalista techniczny ds. Elektryki i Automatyki

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie elektryki i automatyki;
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Uprawnienia SEP;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość systemów niskiego, średniego i wysokiego napięcia;
 • znajomość zagadnień specyfikacji i selekcji urządzeń i systemów elektrycznych;
 • znajomość typowych dokumentów projektowych i cyklu projektowego;
 • doświadczenie w doborze urządzeń do strefy zagrożonej wybuchem (ATEX);
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu;
 • znajomość systemów sterowania procesem(SCADA), wykrywania gazu, pożaru;
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych.
Zakres obowiązków:
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej, m.in.: studium koncepcyjne, dokumenty wykonawcze, rysunki, raporty, obliczenia, weryfikacja dokumentacji projektów systemów elektrycznych w oparciu o normy, prawo i przepisy PRS;
 • selekcja i weryfikacja urządzeń\systemów elektrycznych i automatyki do zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem;
 • współpraca z innymi branżami w celu realizacji zadań projektowych;
 • udział w testach odbiorowych (FAT, SAT) systemów i urządzeń elektrycznych i automatyki;
 • odbiór instalacji elektrycznych i automatyki na platformach O&G, turbinach wiatrowych i podstacjach;
 • weryfikacja dokumentacji dla systemów SCADA, paneli HMI;
 • nadzorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń pod nadzorem PRS.
Aplikuj
Aplikuj na wybrane stanowisko poprzez poniższy formularz

Pracuj w PRS S.A.


Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
rekrutacja@prs.pl

Oferujemy:

Pracę w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym

Zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo poprzez umowę o pracę.

Rozwój zawodowy

Oparty na systemie szkoleń i kształtowaniu środowiska pracy oraz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, finansowanych przez pracodawcę.

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas rozpoczęcia pracy umożliwia dostosowanie harmonogramu do indywidualnych potrzeb, co sprzyja równowadze, między życiem zawodowym, a prywatnym.

Pracowniczy Program Emerytalny

To sposób na gromadzenie dodatkowych oszczędności na fundusz inwestycyjny na czas emerytury, w którym pracodawca, dofinansowuje comiesięczną składkę.

Dofinansowanie do Pakietu Opieki Medycznej

Pakiet medyczny to prywatna usługa zdrowotna, która jest alternatywą dla publicznej opieki zdrowotnej, zapewniając spokój i wsparcie w przypadku różnych sytuacji życiowych.

Dofinansowanie do Karty Sportowej

Umożliwia zapewnienie równowagi, między pracą, a aktywnością fizyczną, co jest kluczowym aspektem dla zdrowego stylu życia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Są to środki finansowe przez pracodawcę, które są gromadzone na osobnym rachunku bankowym, w celu zapewnienia wsparcia socjalnego uprawnionym do tego pracownikom.

Strzeżony parking/garaż dla rowerzystów

Na terenie firmy znajduje się bezpłatny, ogrodzony parking dla pracowników oraz garaż na rowery.

Skip to content