Oferty pracy – Pion Okrętowy

Miejsce pracy: woj. śląskie, woj. małopolskie, woj. opolskie, woj. świętokrzyskie, woj. dolnośląskie.

Stanowisko: Inspektor Terenowy

Zakres obowiązków:

 • odbiory materiałów (w tym spawalniczych) i wyrobów (urządzenia i wyposażenie okrętowe, kontenery itp.);
 • w zakresie żeglugi śródlądowej: przeglądy jednostek i obiektów pływających;
 • egzaminowanie spawaczy, oceny złącz spawanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika/Uczelnia techniczna) z obszaru jak niżej;
 • min. 5 lat doświadczenia w branży mechanicznej min. z obszaru spawalnictwa, śródlądowych jednostek pływających, infrastruktury przemysłowej, nadzoru jakości w zakładzie produkcyjnym maszyn/urządzeń/wyposażenia (związanego z branżą morską – będzie dodatkowym atutem);
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji;
 • uprawnienia VT2, E+D+P będą dodatkowym atutem.

Aplikuj

Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali Nadzoru Statków Morskich

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej statków z Armatorami, inspektorami placówek terenowych;
 • prowadzenie korespondencji z Administracjami Państwa Bandery;
 • współpraca ze specjalistami technicznymi OT;
 • bieżąca współpraca z instytucjami klasyfikacyjnymi;
 • koordynacja nadzorów statków morskich wykonywanych przez PRS na zlecenie innych instytucji klasyfikacyjnych;
 • weryfikacja dokumentów po przeglądach statków;
 • wnioskowanie o nadanie, odnowienie i pozbawienie klasy w odniesieniu do statków morskich;
 • podejmowanie decyzji o zawieszaniu i przywracaniu klasy w odniesieniu do statków morskich;
 • wnioskowanie o wydanie, odnowienie i unieważnienie certyfikatów konwencyjnych;
 • podejmowanie decyzji o zawieszaniu i przywracaniu ważności certyfikatów konwencyjnych;
 • uczestnictwo w zewnętrznych audytach (DEKRA/ IACS, EMSA, Flagi).
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności okrętowe/mechaniczne/elektryczne;
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lat pracy w towarzystwie klasyfikacyjnym/przemyśle stoczniowym;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) zapewniająca sprawny kontakt z klientami zagranicznymi oraz weryfikację dokumentów.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Student/ka na praktyki w Ośrodku ds. IMO

Wymagania:
 • ukończone (lub w trakcie) studiów wyższych- Politechnika/ Uniwersytety morskie;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość oprogramowania MS Office;
 • chęć pogłębiania wiedzy.
Zapewnimy:
 • szkolenie – wiedza ogólna IMO, praca Ośrodka;
 • część praktyki będzie polegała na archiwizacji dokumentów Ośrodka ds. IMO – pod okiem specjalistów Ośrodka.
Aplikuj
Miejsce pracy: Placówka Kołobrzeg

Stanowisko: Inspektor Terenowy

Wymagania:
 • wyższe wykształcenie techniczne, absolwenci kierunków mechanika budowa maszyn, budowy i projektowanie jednostek pływających;
 • min. 5 lat doświadczenia w danym obszarze, doświadczenie w pracy w służbach technicznych na stanowisku inspektora kontroli jakości zakładu produkcyjnego, inspektora dozoru technicznego;
 • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń technicznych;
 • znajomość dokumentacji technicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji;
 • znajomość metod i technik wykonywania badań DT oraz NDT – VT, PT, MT, UT, RT, LT;
 • posiadanie certyfikatów VT-2, IWI, IWE będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:
 • prowadzenie przeglądów technicznych jednostek;
 • prowadzenie odbiorów materiałów, wyrobów oraz urządzeń u producenta w Polsce i zagranicą;
 • prowadzenie egzaminów spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie stateczności i niezatapialności, wolnej burty

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. stateczności i niezatapialności oraz wolnej burty;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.

Zakres obowiązków:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.

Aplikuj

Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista w zakresie pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe (Politechnika/Politechnika Morska/Uniwersytet Morski) lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. pomierzania statków, recyklingu, bezpiecznego przewozu ładunków masowych luzem;
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego;
 •  dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • umiejętność samodzielnego kontaktu z klientem krajowym i zagranicznym;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, umiejętność budowania zespołu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym.
Zakres obowiązków:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie na zgodność z wymaganiami przepisowymi;
 • wykonywanie pomiarów statków;
 • wystawianie świadectw i certyfikatów;
 • wykonywanie obliczeń niezbędnych do rozpatrywania dokumentacji;
 • współtworzenie standardów technicznych przy opracowywaniu przepisów i instrukcji;
 • doradztwo techniczne w w/w. zakresie.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista ds. ochrony środowiska. Specjalność: Ochrona środowiska morskiego

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności urządzenia maszynowe, siłownie okrętowe (Akademia Morska, Politechnika);
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lat pracy w przemyśle stoczniowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub praktyka morska na statkach;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) zapewniająca sprawny kontakt z klientami zagranicznymi oraz rozpatrywanie dokumentacji.
Zakres obowiązków:
 • zatwierdzanie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska morskiego, m.in. MARPOL, BWMC oraz przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem i towarów niebezpiecznych w Opakowaniach;
 • opracowywanie przepisów dla statków morskich, śródlądowych, doków pływających;
 • małych statków morskich, jednostek górnictwa;
 • certyfikacja wyrobów oraz firm na zgodność z wymaganiami PRS oraz Dyrektywami UE;
 • nadzór merytoryczny nad pracą inspektorów terenowych;
 • przeprowadzanie szkoleń.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali – Specjalista ds. elektroniki i automatyki okrętowej

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej;
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji oraz certyfikację wyrobów.
Zakres obowiązków:
 • rozpatrywanie dokumentacji technicznej;
 • analiza dokumentów z nadzoru PRS;
 • certyfikacja wyrobów w zakresie elektryki/automatyki okrętowej;
 • tworzenie przepisów;
 • rzeczoznawstwo techniczne.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika);
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji, a także wyposażenia kadłubowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.
Aplikuj
Aplikuj na wybrane stanowisko poprzez poniższy formularz

Pracuj w PRS S.A.


Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
rekrutacja@prs.pl

Oferujemy:

Pracę w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym

Zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo poprzez umowę o pracę.

Rozwój zawodowy

Oparty na systemie szkoleń i kształtowaniu środowiska pracy oraz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, finansowanych przez pracodawcę.

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas rozpoczęcia pracy umożliwia dostosowanie harmonogramu do indywidualnych potrzeb, co sprzyja równowadze, między życiem zawodowym, a prywatnym.

Pracowniczy Program Emerytalny

To sposób na gromadzenie dodatkowych oszczędności na fundusz inwestycyjny na czas emerytury, w którym pracodawca, dofinansowuje comiesięczną składkę.

Dofinansowanie do Pakietu Opieki Medycznej

Pakiet medyczny to prywatna usługa zdrowotna, która jest alternatywą dla publicznej opieki zdrowotnej, zapewniając spokój i wsparcie w przypadku różnych sytuacji życiowych.

Dofinansowanie do Karty Sportowej

Umożliwia zapewnienie równowagi, między pracą, a aktywnością fizyczną, co jest kluczowym aspektem dla zdrowego stylu życia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Są to środki finansowe przez pracodawcę, które są gromadzone na osobnym rachunku bankowym, w celu zapewnienia wsparcia socjalnego uprawnionym do tego pracownikom.

Strzeżony parking/garaż dla rowerzystów

Na terenie firmy znajduje się bezpłatny, ogrodzony parking dla pracowników oraz garaż na rowery.

Skip to content