Oferty pracy – Pion Certyfikacji

Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Przedstawiciel Dyrektora Pionu Certyfikacji (Specjalista do systemów zarządzania)

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe ok. 3 lat w wyżej wymienionym obszarze.
 • Certyfikat auditora wewnętrznego i doświadczenie w audytowaniu.
 • Znajomość wymagań norm dotyczących systemów zarządzania (np. ISO 9001).
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Wysokie zdolności organizacyjne, samodzielność, kreatywność, inicjowanie doskonalenia oraz nowych rozwiązań.
 • Umiejętności analitycznego myślenia.
 • Dokładność, sumienność i rzetelność.
 • Umiejętność pracy w zespole, elastyczność.
 • Chęć rozwoju zawodowego, wysoka motywacja do pracy.
 • Dodatkowym atutem będzie: certyfikat auditora wiodącego, podstawowa wiedza dot. certyfikacji i/lub akredytacji oraz znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1, PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN ISO 14065, PN-EN ISO/IEC 17029 oraz wymagań akredytacyjnych (IAF, PCA).
Zakres obowiązków:
 • Nadzór nad następującymi systemami zarządzania: jednostki certyfikującej wyroby wg normy PN-EN ISO/IEC 17065; jednostki certyfikującej personel wg normy PN-EN ISO/IEC 17024; jednostki certyfikującej systemy zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1; weryfikatora EMAS wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1; weryfikatora GHG wg normy PN-EN ISO 14065, PN-EN ISO/IEC 17029; laboratorium badawczego wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Nadzór nad audytami wewnętrznymi, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz doskonalącymi.
 • Opracowywanie dokumentacji dot. procesów systemowych, wynikających w ww. norm akredytacyjnych.
 • Współpraca z innymi komórkami Pionu oraz współpraca z jednostką akredytującą- Polskim Centrum Akredytacji.
 • Wykonywanie prac związanych z funkcjonowaniem komórki (m.in. aktualizacja i udostępnianie dokumentacji oraz stały nadzór nad dokumentami, prowadzenie rejestrów, rozliczanie ocen PCA i innych instytucji (w tym finansowe), prowadzenie działań korygujących i doskonalących oraz monitorowanie stanu ich realizacji, organizowanie i nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych, kontakty z jednostką akredytującą i innymi instytucjami).
 • Uczestniczenie w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Inicjowanie zmian w systemie jednostki.
Aplikuj
Miejsce pracy: Gdańsk, Centrala PRS

Stanowisko: Ekspert w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (min. inż., mile widziane: oceanotechnika, okrętownictwo, mechanika);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • prawo jazdy kat. B;
Mile widziane:
 • znajomość zagadnień certyfikacji i oceny zgodności;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17029;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów/inspekcji.
Zakres obowiązków:
 • realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji;
 • kontakt z klientami podczas realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności;
 • prowadzenie audytów/inspekcji w miejscu wytwarzania wyrobów/prowadzenia procesów.
Aplikuj
Cały czas jesteśmy otwarci także na kandydatów do współpracy na zasadzie zleceniowego audytora zewnętrznego systemów zarządzania, we wszystkich oferowanych przez nas usługach certyfikacji.

Pracuj w PRS S.A.

Aplikuj na wybrane stanowisko poprzez poniższy formularz


Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
rekrutacja@prs.pl

Oferujemy:

Pracę w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym

Zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo poprzez umowę o pracę.

Rozwój zawodowy

Oparty na systemie szkoleń i kształtowaniu środowiska pracy oraz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, finansowanych przez pracodawcę.

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas rozpoczęcia pracy umożliwia dostosowanie harmonogramu do indywidualnych potrzeb, co sprzyja równowadze, między życiem zawodowym, a prywatnym.

Pracowniczy Program Emerytalny

To sposób na gromadzenie dodatkowych oszczędności na fundusz inwestycyjny na czas emerytury, w którym pracodawca, dofinansowuje comiesięczną składkę.

Dofinansowanie do Pakietu Opieki Medycznej

Pakiet medyczny to prywatna usługa zdrowotna, która jest alternatywą dla publicznej opieki zdrowotnej, zapewniając spokój i wsparcie w przypadku różnych sytuacji życiowych.

Dofinansowanie do Karty Sportowej

Umożliwia zapewnienie równowagi, między pracą, a aktywnością fizyczną, co jest kluczowym aspektem dla zdrowego stylu życia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Są to środki finansowe przez pracodawcę, które są gromadzone na osobnym rachunku bankowym, w celu zapewnienia wsparcia socjalnego uprawnionym do tego pracownikom.

Strzeżony parking/garaż dla rowerzystów

Na terenie firmy znajduje się bezpłatny, ogrodzony parking dla pracowników oraz garaż na rowery.

Skip to content