Certyfikacja Środków ochrony indywidualnej – Rozporządzenie 2016/425 – PPER

Celem certyfikacji jest zweryfikowanie, czy dany środek ochrony indywidualnej spełnia wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych z rozporządzeniem 2016/425 (w skrócie PPER) a tym samym minimalne wymagania wskazane w tej dyrektywie.

Wykaz środków ochrony indywidualnej certyfikowanych przez nas zawiera Lista grup wyrobów ocenianych na zgodność z PPER.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI opisane są w Programie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content