Certyfikacja wyrobów elektrycznych niskonapięciowych – Dyrektywa 2014/35/UE – LVD

Zadaniem certyfikacji jest potwierdzenie, że udostępniany sprzęt elektryczny jest bezpieczny poprzez wykazanie jego zgodności z odpowiednimi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2014/35/UE (w skrócie LVD).

Każdy sprzęt elektryczny zasilany napięciem od 50 do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 do 1500 V prądu stałego, który jest nowy na rynku Unii Europejskiej w chwili wprowadzenia do obrotu i został wyprodukowany przez producenta w UE a także każdy sprzęt elektryczny, nowy jak i używany, który jest importowany z państwa trzeciego, musi być zgodny z wymaganiami dyrektywy LVD.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content