Certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa – PN-EN 15085-2

Podstawowe informacje

Spawanie pojazdów szynowych – certyfikacja zgodnie z normą PN-EN 15085-2:2021-03 to zapewnienie jakości i zgodności w produkcji pojazdów szynowych lub ich części, w obszarze procesów spawalniczych, które wpływa na bezpieczeństwo konstrukcji a także na bezpieczeństwo pasażerów.

Do celów oceny procesów spawalniczych stosowana jest norma:

  • PN-EN 15085-2:2021-03 zawierająca wymagania dotyczące zakładu spawalniczego,

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. prowadzi ocenę procesów spawalniczych w oparciu o akredytację AC114 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat wystawiony przez PRS to obiektywny dowód spełnienia wymagań stawiane personelowi spawalniczemu przy produkcji pojazdów szynowych, komponentów i podzespołów, ilekroć jest to wyraźnie wymagane przez producentów lub określone w przetargach lub umowach.

Certyfikacja ta jest coraz ważniejszą gwarancją jakości w UE i poza nią przy dopuszczeniu prac spawanych na rynku i w branży kolejowej.

Korzyści z certyfikacji

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie to:

  • podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • potwierdzenie kompetencji personelu w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
  • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
  • zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów,
  • identyfikacja źródeł potencjalnych niezgodności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content