Spadek napięcia, prąd przemienny jednofazowy

Przekrój kabla:
[mm 2]
Długość przewodu od zasilania do odbiornika:
[m]
Maksymalny prąd pobierany w obwodzie:
[A] lub moc [W]
Wartość znamionowa napięcia:
24 V 230 V,
cos( φ )
Obliczony spadek napięcia:
_ [%]

Spadek napięcia obliczono na podstawie poniższego wzoru:

, gdzie:

 • In, prąd znamionowy [A],
 • l, długość linii [m],
 • σ, konduktywność, dla miedzi 58 [S*m / mm 2 ],
 • Un, napięcie znamionowe [V],
 • s, przekrĂłj kabla zasilającego [mm 2 ],

Spadek napięcia na kablach łączących prądnice z rozdzielnicą główną nie powienien przekraczać 1%.

Spadek napięcia dla obwodĂłw zasilanych napięciem bezpiecznym nie powinien być większy niż:
 • 10% dla odbiorników oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
 • 10% dla odbiorników siłowych na pracę dorywczą i przerywaną,
 • 7% dla odbiorników siłowych i grzewczych,
 • 5% dla świateł nawigacyjnych.

Dopuszczalne spadki napięć są podane w wymaganiach:
 • 6.8.5 oraz 16.8.3, Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich - Część VIII Urządzenia Elektryczne i Automatyka,
 • 6.3.8 oraz 13.8.13, Przepisów Klasyfikacji i Budowy Małych Statków Morskich - Część VII Urządzenia Elektryczne i Automatyka,
 • 6.5.7 oraz 14.6.3.2, Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych - Część VII Urządzenia Elektryczne i Automatyka,
 • 15.2.3.1, Przepisów Klasyfikacji i Budowy Doków Pływających - Część VI Urządzenia Elektryczne,
 • 8.2.3, Przepisów Klasyfikacji i Budowy Jachtów Morskich - Część V Urządzenia Elektryczne,
 • 8.2.3, Przepisów Klasyfikacji i Budowy Łodzi Motorowych - Część V Urządzenia Elektryczne.
Skip to content