Dobór baterii akumulatorów rozruchowych

Moc rozrusznika [kW] w zakresie od 0 do 20 kW Pojemność akumulatora [Ah]

Dobórr przekroju przewodu zasilającego rozrusznik:
ze względu na nagrzewanie
S1= [mm2],
ze względu na dopuszczalny spadek napięcia,
jeżeli długość kabla l= , czyli S2=[mm2]


Przekrój przewodu zasilającego rozrusznik z typoszeregu: [mm2]


Napięcie znamionowe: Rodzaj akumulatora:
24 V kwasowy z płytami kratkowymi
12 V zasadowy kadmowo-niklowy

Temperatura elektrolitu:
25 °C, dla baterii ustawionych na statkach pływających w strefie tropikalnej,
15 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi, instalowanych w pomieszczeniach, w których przewiduje się ogrzewanie,
5 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi lub eksploatowanych w strefie umiarkowanej, a instalowanych w maszynowni lub innych pomieszczeniach wewnętrznych, ogrzewanych ciepłem pomieszczeń przyległych,
-15 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi lub eksploatowanych w strefie umiarkowanej, a instalowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych,
-25 °C, dla baterii instalowanych na otwartych pokładach statków innych niż pływające wyłącznie w strefie tropikalnej
współczynnik temperatury a= , przyjęto:

Obliczona pojemność akumulatora odnosi się do rozruchu jednego silnika spalinowego przy założeniu możliwości wykonania kolejnych 6 rozruchów trwających po 5 sekund każdy. W przypadku zasilania z tej samej baterii więcej niż jednego rozrusznika, wypadkowa pojemność powinna stanowić sumę pojemności obliczonej dla rozrusznika o największej mocy oraz połowa pojemności obliczonej dla każdego dodatkowego rozrusznika.

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-W-89509:1997 Statki taboru technicznego, baterie akumulatorów, dobór, zgodnie z następującymi wzorami:

, gdzie

Qr - wymagana pojemność baterii rozruchowej,

C - wartość pojemności dla danej mocy rozrusznika (charakterystyka dostępna w normie),

a - współczynnik temperatury (charakterystyki dostępne w normie) uwzględniający zmianę pojemności akumulatorów w zależności od temperatury elektrolitu,

0,75 - współczynnik uwzględniający niedoładowanie względnie częściową utratę pojemności baterii,

, gdzie

S1 -minimalny przekrój przewodu zasilającego ze względu na nagrzewanie [mm2]

Izw - prąd zwarcia pobierany przez rozrusznik przy rozruchu (charakterystyka dostępna w normie),

j - dopuszczalna gęstość prądu, która nie powinna przekraczać 20 [A/mm2]

, gdzie

S2 - minimalny przekrój przewodu zasilającego ze względu na dopuszczalny spadek napięcia odniesiony do prądu zwarcia Izw, [mm2]

l - długość przewodu (kabla) zasilającego, [m],

Un - znamionowe napięcie rozrusznika, [V].

Skip to content